Escorts homosexuell eden lana pussy

escorts homosexuell eden lana pussy

Sinjar, en stad som i århundranden varit ett av yazidiernas centrum och en av deras mest heliga platser stormades av IS styrkor den tredje augusti i år. Det har sagts att den moraliska kollaps som drabbar anhängare av fundamentalism och totalitarism är ovanlig, men ett sådant påstående tycks sakna grund. Det är väl snarast så att historien bevisar att det är tämligen enkelt för vanliga människor att på kort tid bli fanatiker, kapabla att begå eller försvara massmord på oskyldiga och försvarslösa medmänniskor.

För att en obeveklig process mot ökad likgiltighet, eller i värsta fall våld, skall sättas igång tycks det vara tillräckligt att en majoritet får det bättre ställt på grund av vad de inbillar sig vara medfödda särdrag eller en övertro på tämligen nymodiga traditioner, samtidigt som en minoritet av samma anledning får det sämre.

Inom politik och religion sprids en farsot som innebär att en individs människovärde betygssätts och att sådana som anses vara ovärdiga för att beredas plats inom folkgemenskap utesluts. Det kan vara början till etablerandet av en värdegrund som blir förutsättningen för en dynamik som mycket väl kan sluta med att en grupp förintar en annan.

Det gäller att välja sida innan det är försent. Vi bör ta detta som en varning — undvika att överskatta vår egen förträfflighet, att liksom påfågeln sola oss i glansen av vår egen skönhet och briljans innebär en blindhet som lätt kan föra oss till helvetets rand och vidare. Vi bör emellanåt glömma den magnifika fjärderskrud vi pryder oss med och kallar Folkhem eller svenskförträfflighet, och istället blicka ner mot våra fula fötter, de som förenar oss med jorden.

Våra fötter som förankrar oss i verkligheten och får oss att inse att vi delar både det fula och vackra, det goda och det onda med andra människor.

Som yazidiernas tro på Malāk-Tawū, Påfågelsängeln som trots sin överlägsna skönhet valde att sänka sig till jorden för att hjälpa människorna. Något IS fanatiker betraktar som djävulsdyrkan. Om man dömer människor för resultaten av deras övertygelse är det lätt att fråga sig vem som dyrkar vad.

Att förneka andra människor deras värde, att utesluta, mörda och våldta kan väl knappast räknas som att tjäna Gud? Fåglarna har tystnat, kölden är på väg. I Sverige har Sverigedemokraterna fått förtroende av mer än   av mina landsmän. Vad man än säger så skiljer SD på folk och folk och vill sovra bland getterna och fåren. Det finns för närvarande 4  yezidier i Sverige, på flykt från blodtörstiga fanatiker.

Vet SD vem de är, var de  kommer ifrån, varför de förföljs? Jag är kanske en hopplös romantiker, men jag tror liksom Kierkegaard att för att kunna definiera sig själv som individ och människa, för att undvika att bli som en blodtörstig best, eller ett enfaldigt  kreatur, är det nödvändigt att göra ett val.

Jag valde inte Sverigedemokraterna. Inte för att jag tror mig vara överlägsen de som gjorde det, utan för att jag ville föreställa mig vad mitt val kunde innebära för mig som individ. Jag valde att försöka tro på rättvisa och jämställdhet. Ett val som kanske hjälper mig att inte hamna i en situation där det gäller att sovra bland människor, som på rampen i Auschwitz — vem som skall gå till döden eller livet.

Men jag ville undgå att bländas av svenskhetens förment magnifika fjäderskrud och istället betrakta mina fula fötter. The Yezidis and Their Spirit World. Guerman, Mikhail Mikhail Vrubel. Lermontov, Michail Demonen översatt av Lasse Zilliacus. Longerich, Peter Goebbels: MacCarthy, Fiona Byron: Praz, Mario La carne, la morte e il diavolo nella litteratura romantica.

Some thoughts, a brief, personal interlude. Tomorrow, I will become sixty years old. For me it's neither dramatic, nor significant, not even strange. I would like my birthday to be as it usually is. The morning sun streaming in through the corners of the black pulldown, while I lay in bed waiting for my family to come into the room singing that odd song I assume only my closest of kin know: Small red raspberries, flowers and greenery are placed around the plates, gracefully and attractively, today it´s Jan´s birthday.

I think it was my maternal grandmother who came up with both the tune and the text. They bring me a homemade cake with sixty candles and a few simple gifts. Something that makes me feel appreciated, even loved. I will now spend the night in our house in Bjärnum, where the lake is close by and the forest still flourishes in the summer´s lush greenery, something that adds to my profound feeling of privilege and happiness.

I perceive much of my childhood in the light of the Nordic nature; forests, lakes, meadows and gravel roads.

How it all smelled in the summer heat, but also during the damp chill of rainy days. Like many others, I imagine that I grew up in a time of transition. I was a young man when the late sixties turned into the serious and "conscious" seventies, when introverted speculations gave way to political action and communal engagement. I will not write about my life, since that would be as meandering and long-winding as my previous blog posts, I just want to state that in my youth and childhood I loved to stroll alone in the forest, feel its presence; to be alone, yet not alone.

There was a time when I read  Lyrikvännen , a monthly poetry magazine, as well as a lot of other verses and rhymes. However, commitment and political correctness encroached on the poetry. The ideal of the time was clarity, simplicity and joint action.

In a half-hearted way I was part of that, though deep inside me I remained the petty bourgeois romantic I have always been. Of course I talked politics, read and listened to the agitation that swept over me during my university years in Lund and sometime during that period of my life the new poetry died for me and now it is very seldom that I am moved by current lyrics, much of which I do not even understand.

Without being particularly musically gifted, I am often shaken, even intoxicated, by music. In the seventies I got the feeling that nature began to recede from the rock´n roll ballads I appreciated and listened to.

The immense, almost religious magnificence of nature that for centuries had been an integrated part of many of the great songs, it was as if it had lost its force and only appeared as sudden gushes of wind, like  How can the wind with so many arms around me get lost in the City? However, the all-embracing, incomprehensible and at the same time poignant nature seemed to slip away from poetry. Was I like so many others doomed to become alienated from it? Maybe not — I´ve been fortunate to have close and sensitive friends who have been able to bring me back on track, reminding me about what good poetry is and repeatedly made me aware of the invigorating power of nature.

It a happens that I am wondering if many of those who are young today would be able to sink into and be delighted by a poem by Harry Martinson, as when he writes:. Soon the winter tree carries nightly attempts at frozen memories.

There is a will, the frost reads it all. The tree, once strong with cheeks like apples, commands forth its wintry fairy tale. There is so much breathtaking natural lyricism. A source from which you may clench your thirst with refreshing, ice cold water.

Here is Werner Aspenström speaking about the autumn:. Though the wind slowly turns toward north, and even for the asters death is all that´s left. One morning you are awaken by a dog: October barks like a shaggy dog. And greatest of them all, Gunnar Ekelöf in his  A reality dreamed ,  once brought to me by a dear friend:. I do not believe in a life after this one I believe in this life.

When the sap does not rise anymore and I reached the late summer, my season of the year, I remember how I once heard anguish in the crickets´ screeching, I have ceased to do so now. It´s already dim and the gravel road´s narrow, reddish stretch is lost in groves, runs out of groves: After every bend there is a mystery of colours and the life of their light.

It is nice to walk, an old stone fence is also there. This is the moment when stones are thinking This is the moment when this enormous creature breathes, emits its fragrance.

What colours in the dusk! Liliac trees, stones in thoughtfully shifting blue and the leafy forest so rich in hues as if it was its own rustling. A yellow leaf remains a treasure. On one side a cornfield, on the other a pine forest and the corn turns red to yellow, but golden brown in the sheaves, and the gravel road, shining red like a seashore. I love such simple roads, just for walkers and heavy wagons drawn by pious horses. For me, such roads are as good as any life philosophy.

And every landscape, every change in it, contains all feasible landscapes and this life contains all feasible life: And this life will continue, continues higher and higher up, other spheres breathe this life, that also is the life of the evening clouds and the stars, and the uninhabited worlds and the invisible life, and that of the dead, because there is no other life.

And all of them shall live and all will give their life to others and lend their light to everyone and all will hide their light and live by and through others and this is not a good, nor an evil, it only is. There is a feeling of happiness that rarely comes, but comes anyway.

Volatile is all our consciousness but volatility is not vanity. That´s how my bucolic song comes to an end. It happens that I suspect that many of my sixty years old fellow citizens, who once were caught up in the progressive bewilderment, now irrevocably have been deprived of a great deal of poetry´s enchantment. Politically correct pundits who once assumed that reflection and religion were nothing else but narcissistic drivel, who refused to see poetry in life and nature.

It is rare to find nature´s genuine breath in current poetry. I want to enter there again, into the woods, into the lakes. It is a lie to state that poetry no longer takes hold of me, but it's usually old poetry. I have become nostalgic, a visitor to lost worlds, within a forgotten time. Is it my age? I do not feel old at all, nevertheless it happens that I am caught by a slight anxiety at the thought that maybe I have not been able to convey to my daughters, or to my students, the joy I have found in nature and met in poetry.

Do they understand the words and terms used by Martinson and Aspenström, men who grew up in a world where you lived in the forest, where you were part of nature?

They knew the names of all the creatures and plants they were surrounded by, names that in themselves where poetry. Nature molded poets, who like Ekelöf in his poem, were engulfed by it. They did not feel like many youngsters who nowadays are alienated from nature, considering it as corrupted and destroyed by pollution and misuse.

Too much political correctness makes them ill at ease when they are confronted with the wild growth and apparent cruelness that reign within it. Pre-programmed thinking within a predictable existence of cause and effect makes them insensitive to the unfathomable mystery of nature.

A modern, technological world that sometimes makes me ill at ease, turns me into a relic of antiquated thoughts, apt to understand what Ekelöf hints at when he writes: One with the aspen that trembles and whispers. One with the hosts of flowers leaning out of darkness, listening to something I had on my tongue but couldn´t articulate, something I could not reveal even if I could do it, it murmurs inside me of pure happiness!

We humans are an integrated part of nature, which is both good and evil. Evilness is almost unbearably painful, like what at this very moment happens in places like Gaza, Iraq or Nigeria. Where people like you and me torture and kill people like you and me.

However, in spite of all this there is that triumph of existence that the young genius Edith Södergran wrote about while she was dying from tuberculosis: What do I fear? I´m part of infinity. A lonely world within millions of worlds, a star of the first magnitude, the last to be extinguished. A triumph to live, triumph to breath, triumph to exist!

Ice cold time runs through our veins. Listen to the quiet river of the night, stand on the mountains under the sun. I walk on sunshine, rest on sunshine, know nothing but sunshine. The small and the big life, my family that comes to me with the birthday cake and sings to me. Outside my warm and cozy room, there in the wild, in the neighbourhood, on the other side of the sea, at this precise moment, as well as in the past; there are my friends, those who I love and who love me back.

The little life, the big life. The intimacy and pleasure of having been blessed by a family, something that many find false, selfish and even insignificant within the wide perspective of a suffering humanity.

A point of view that probably is one cause to why words like love, happiness and compassion have been soiled, deemed as hopelessly banal and often banned from the communal discourse. In spite of this we all know and have been struck by the short, glimmering moments of bliss and well-being that make life worth living, as Werner Aspenström wrote: So - now at the threshold of my sixty years, I thank you all.

You who hear me, who reads me now and all of you who cannot hear me since land, sea or time divide us from one another, death has also taken some of you. But you are all here with me and I thank you for allowing me to meet you and for everything you gave me. Thanks to you, because of you, I am never alone and I do not want you to be that either. Några tankar, ett kort mellanspel. Imorgon fyller jag sextio år. För mig är det varken dramatiskt eller betydelsefullt.

Jag vill ha det som det brukar vara. Att morgonsolen faller in genom rullgardinens springor, jag ligger i sängen och familjen kommer in, sjungande med en tårta  med brinnande ljus och några enkla presenter.

Det får mig att mig att känna mig älskad. Tänker sova över i vårt hus i Bjärnum, där sjön finns i närheten och skogen fortfarande prunkar i sommargrönskan. En del av min barndom ser jag i naturens ljus; skogen, sjöarna, ängarna och grusvägarna. Hur allt doftade i sommarvärmen, men även under kulna regndagar.

Som så många andra inbillar jag mig att jag växte upp i en brytningstid. Tänker inte skriva om mitt liv, det skulle bli lika vindlande och långrandigt som mina andra blogginlägg, enbart konstatera att jag älskade att vandra ensam i skogen, känna dess närvaro; att vara ensam, men likväl inte i ensam.

Det fanns en tid då jag regelbundet läste  Lyrikvännen  och mycket annan poesi. Men engagemanget, den politiska tillvändheten inkräktade på glädjen och tog över lyriken. Idealet var klarhet, enkelhet, samhällstillvändhet.

Lite halvdant var jag del i det där, kom ut i världen, snackade politik, läste och lyssnade på agitationen som sköljde över mig under mina år i Lund. Någon gång under den tiden dog den nya poesin för mig. Det är nu ytterst sällan jag läser, eller ens grips av nyare poesi. Utan att vara speciellt musikalisk har jag alltid berusat mig med musik. På sjuttiotalet fick jag för mig att naturen började försvinna från de nyare texter jag lyssnade på.

Den omslutande, levande, trygga, religiöst storslagna naturen bröt in endast som hastiga vindsjok. How can the wind with so many armes around me get lost in the city  var några rader från en sång av  Yes  som min tragiskt bortgångne vän Claes Toft citerade för jämnan, liksom Jethro Tull´s  skating away on the thin ice of the New Da y.

Men, den allomfattande, obegripliga och samtidigt gripande naturen tycktes vara på  glid bort från lyriken. Hade även jag som så många andra fjärmats från den? Kanske inte och jag har vänner som om jag skulle glömma poesin och naturen har lyckats föra mig tillbaka på rätt väg igen. Jag undrar hur många av de som nu är unga kan sjunka i och glädjas av en dikt av Martinson, som när han skriver:.

Snart hänger vinterträdet fullt av nattliga försök till frusen levnadsteckning. Där finns en vilja, frosten lyder den. Trädet, en gång starkt och äppelkindat, befaller fram sin vintersaga.

Det finns gott om hisnande naturlyrik. En klar källa att ösa vederkvickande vatten ur. Spindlarna lappar sina trasiga nät. Men vinden vrider sig sakta mot norr, även för astrarna återstår endast att dö. Och fastän elden knastrande brinner, känner du lukten av syra och svart gräs. En morgon vaknar du vid hundskall: Och för mig -  störst av alla, Gunnar Ekelöf, En verklighet drömd , en gång given mig av en mycket kär vän. Den är kanske lite väl lång för en blogg, men jag hoppas ni förmår vandra in i den, som Ekelöf vandrar i sitt landskap:.

Jag tror inte på ett liv efter detta. Jag tror på detta liv. Och nu, när saven slutat stiga och jag har hunnit. Det är redan skumt. Om varje vägkrök ett mysterium. Det är skönt att gå. En gammal gärdsgård är också med. Det är den stund då stenarna tänker som bäst. Det är den stund då denna stora varelse. Vilka färger i skymningen! Trädorna lila, stenar i tankfullt skiftande blått. Ett gult löv är ännu en dyrbarhet. På ena sidan vägen sädesfält. Sådana vägar tycks mig lika goda som någon livsfilosofi.

Och varje landskap, varje skiftning i landskapet, innehåller. Syrsornas, lysmaskens, grävlingens — alla tänkbara liv. Och det är detta liv som skall fortsätta, som fortsätter. Där pågår just nu detta liv. Alla lever de och skall leva. Det finns en lyckokänsla som kommer sällan men kommer. Det finns detta vårt förnimmandes vittnesbörd. Flyktigt är allt medvetande. Så sluts min bukoliska sång. Ibland grips jag av misstanken att jag av medvetna proggare har berövats en hel del av poesins förtrollning.

Politiskt korrekta allvetare som tyckte  reflektion och religion var självbespeglande trams, som vägrade se tillvarons poesi. Många av dem har på gamla dagar sökt sig tillbaka till sitt inre, men dessvärre saknas hos dem naturens stora gåtfullhet. Det är sällan naturen andas i deras dikt och annat skrivande. Jag vill ditin igen, in i skogen, ner i sjön.

Det är lögn att påstå att lyrik slutat fånga mig, men det är oftast gammal dikt. Jag har som lyrikläsare blivit nostalgiker, besökare i en förlorad tid. Jag känner mig inte alls gammal, men ibland grips jag av en lätt ångest vid tanken på att jag kanske inte gett mina döttrar, eller mina elever, den glädje jag fann i naturen och kände i poesin.

Begriper de alla ord som Martinson och Aspenström växte upp med, som de levde i? Den natur som för dem var en självklarhet. Blomster-, fågel- och insektsnamn är ofta ren lyrik, dikter inneslutna i ett namn. Förmår de unga, liksom Ekelöf i sin dikt, uppslukas av naturen. Kan de berusas av den utan att känna dåligt samvete, eller betrakta den som förgiftad av miljöförstöring, eller alltför mycket politisk korrekthet och förprogrammerat tänkande.

Sådana tankegångar kan ibland tvinga mig in i ekelöfsk alienation: Ja, vara ett med natten, ett med mig själv,. Ett med aspen som darrar och viskar,.

Och att det porlar inom mig av renaste lycka! Människan är ju en del av naturen, också hon på gott och ont. Tanken på det onda är i det närmaste olidligt plågsamt, sådant som i detta ögonblick sker på ställen i Gaza, Irak eller Nigeria, där människor som du och jag plågas och dödas av människor som du och jag. I allt detta finns dock miraklet att vara  människa, triumfen att finnas till, som hos Södergran:.

Jag är en del utav oändligheten. Jag är en del av alltets stora kraft, en ensam värld inom miljoner världar, en första gradens stjärna lik som slocknar sist. Triumf att leva, triumf att andas, triumf att finnas till! Triumf att känna tiden iskall rinna genom sina ådror och höra nattens tysta flod. Det lilla och det stora livet, Familjen kommer in till mig med sin tårta. Jag att vet att därute, i naturen, i grannskapet, på andra sidan havet, i tiden, i det förflutna; där  finns alla mina vänner.

De jag älskar och som älskar mig. De som gjort mig lycklig och gör mig lycklig. Det lilla livet, den stora glädjen som finns i sådant som kan tyckas obetydligt, det tarvliga och enkla.

Livets bländande ljuspunkter som gör det värt att leva, som Aspenström skrev: Så - nu vid tröskeln av mina sextio år vill jag tacka er alla. Ni som hör mig, läser mig nu och alla ni som inte kan höra mig; för att land, hav eller tid skiljer oss åt, döden har även tagit en del av er. Men ni finns alla här hos mig och jag tackar er för att jag fått möta er och för allt ni gav  mig.

Tack vare er är jag är aldrig ensam och jag vill inte att ni skall vara det. The summer brought quite a lot of burrowing among old things; much of it has been long forgotten paper work and uninteresting books. This activity triggered memories, associations took off, the mind began to spin, one thought led to another. I intend to take you along on a fairly long ride through the rapids of thoughts, whims and fancies.

Together we will rush forward on a winding and extensive thought stream, though there is a danger that I might lose you along the way, or that we will end up in a stagnant pool. I have once again ended up morning tired on the train up to my work in Växjö, the thoughts I am writing down began a to emerge a few days ago when I found some magazines left over from my father. They had names like  Horizon  or  Cross-section.

W hen my father finished his night shift as editor-in-charge he used to bring with him those magazines and read an article or two, drank a toddy made of egg yolk and porter that my mother had prepared  and then went to bed. My find turned up shortly after I, in a yellowed copy of  Norra Skåne,  had read an obituary written in memory of my father. Among other things it said: Then the hour hand could have reached both three and four at night.

He often finished the night sessions by following a workmate home to his garden, where the early morning´s freshness was enjoyed by lush flowerbeds. During his entire life he nursed a warm love of nature. It happened that I woke up during the wee hours of the morning and entered the living room where I found my father sitting in his easy chair within the yellow light circuit of the reading lamp, smoking his pipe, always plugged with  Hamilton´s Mixture , while he leafed through one of those magazines I now had found.

In vain I searched among them to find the one that had fascinated me the most. On its cover was a picture of a corridor with remarkable arches and a mysteriously, streaked light that fell in from the left. Probably, I found the picture before I could read properly; it may explain why it took several years before I knew what it represented. However, I had realized that it must have been some kind of shrine situated at an unknown but exotic location. I was familiar with biblical illustrations and assumed that the corridor could be associated with the remarkable places they depicted - but for real.

There was no one under the arches and since I did not have anything to compare the size of the arches with I assumed they must have been very high. I fantasized about where the gallery could lead - to a treasury, a monster's lair, or a gaping chasm? I know for certain that I nurtured such thoughts because I found a childish drawing of precisely that corridor and at the end of the opening I had drawn the wide open jaws of an enormous predator. It was only much later I found out that the mysterious corridor led into the sibyl's oracle at Cumae, located among the ruins of a town north of Naples.

She is considered to have been the mysterious clairvoyant that the historian Dionysus of Halicarnassus writes about in his Roman Antiquities, written some decades before the birth of Christ: And not long afterwards, bringing the remaining six books, she offered to sell them for the same price.

But when he thought her a fool and mocked her for asking the same price for the smaller number of books that she had been unable to get for even the larger number, she again went away and burned half of those that were left; then, bringing the remaining books, she asked the same amount of money for these.

Tarquinius, wondering at the woman's purpose, sent for the augurs and acquainting them with the matter, asked them what he should do. These, knowing by certain signs that he had rejected a god-sent blessing, and declaring it to be a great misfortune that he had not purchased all the books, directed him to pay the woman all the money she asked and to get the oracles that were left. The woman, after delivering the books and bidding him take great care of them, disappeared from among men.

Tarquinius chose two men of distinction from among the citizens and appointing two public slaves to assist them, entrusted to them the guarding of the books; and when one of these men, named Marcus Atilius, seemed to have been faithless to his trust and was informed upon by one of the public slaves, he ordered him to be sewed up in a leather bag and thrown into the sea as a parricide.

Since the expulsion of the kings, the commonwealth, taking upon itself the guarding of these oracles, entrusts the care of them to persons of the greatest distinction, who hold this office for life, being exempt from military service and from all civil employments, and it assigns public slaves to assist them, in whose absence the others are not permitted to inspect the oracles.

In short, there is no possession of the Romans, sacred or profane, which they guard as carefully as they do the Sibylline Oracles. They consult them, by order of the senate, when the state is in the grip of party strife or some great misfortune has happened to them in war, or some important prodigies and apparitions have been seen which are difficult of interpretation, as has often happened.

My grandfather, who was fascinated by all Classical Roman and Greek, told me the story of the Sibyl. Much later, I and my high school pals found T. Eliot's great poem  The Waste Land,   inspired by Christian, Greek and oriental myths it mixed them with personal memories and impressions from a dingy English everyday existence.

On the flyleaf there was a dedication to Ezra Pound, written in Latin and Greek, in translation it reads "For I indeed once saw with my own eyes the Sibyl at Cumae hanging in her jar, and when the boys asked her, 'Sibyl, what do you want? Petronius who died in Cumae 66 AD and from whom Eliot borrowed his quote, was apparently familiar with the story of the beautiful girl who could not die and therefore continuously aged until she shrank so much that only her voice remained. Apollo, who was madly in love, told her: But I forgot to ask that the years should be accompanied by youth.

He gave me the years, and lasting youth, as well, if I would surrender: But now my more fruitful time has turned its back on me, and old age comes, with tottering step, that must be long endured. Though I have now lived seven centuries, three hundred harvests, three hundred vintages, still remain to be seen, to equal the content of the dust.

The time will come when the passage of days will render such body as I have tiny, and my limbs, consumed with age, will reduce to the slightest of burdens. I will be thought never to have loved, and never to have delighted a god. Phoebus too perhaps will either not know me, or will deny that he loved me. I will go as far as having to suffer transformation, and I will be viewed as non-existent, but still known as a voice: Many years after I had learned those stories, I found myself with my daughters on the sandy beach of Sperlonga, below a gray mountain range and between the ruins of Emperor Tiberius' villa and the rock with the city's whitewashed houses.

In the distance we could glimpse the mole grey silhouette of Circe´s Island and it was easy to imagine how Odysseus´ or Aeneas´ ship sailed along the heat shimmering horizon in a never ending quest for adventures, as in the final words of the Odyssey´s second song: As I looked out over the sea, I remembered that Cumae was not so far away. Why not do as Aeneas once had done in a mythical past - enter her magical cave? The girls are always keen on adventure and together we drove down to the small coastal town, some 15 kilometers north of Naples.

It was a hot day. The mountainsides were burned by the scorching sun and soon only thorny bushes, cypresses and agave cacti would have endured.

An openingrmed as a corbelled Mycenaean arch, but carved dirctly out of the porous tuff, opened toward the cave. We entered and I found that I had ended up in my childhood´s enchanted corridor! The same Mycenaean arches and yellow light that fell in through the openings from the right side of the gallery, the sunbeams streaking the floor.

I shuddered at this unexpected encounter with my past, vaults were lower than I had expected them to be when I saw the picture, but there was no doubt whatsoever that I was entering my childhood´s fantasy realm and like Aeneas in the poem written two thousand years ago, I was now on my way to a meeting with the sibyl, she who had brought the Trojan hero to the Underworld: Just as the Trojans reached the threshold the virgin cried: The god is there!

There were not a hundred ports and passages, but light fell in from five wide niches that opened to the sea and the clear blue space above it. Here Virgil had passed on his way towards an arch shaped chamber carved into the rock. The Roman poet had described how the Sibyl, sitting in that deep niche, had turned towards Aeneas: Like Aeneas I had met obsessed mediums.

When I lived in Santo Domingo, I occasionally visited  brujas , who induced themselves into a trance in order to become possessed by spirits and deities. I remember a young lady called  Doña  Rosa. We sat together on wooden chairs in front of an altar in the somewhat embarrassing intimacy of her bedroom.

The bed was unmade and her altar cluttered with the usual jumble of all sorts of things and images of different saints. She asked if I wanted "cards or spirits", meaning that I had the choice to have my future fortune told by a either a deck of Tarot cards or hear it from a voodoo deity.

Of course I replied "spirits". Doña  Rosa sighed and wrapped a red shawl around her hands while she mumbled  holofrases , incomprehensible "holy words". With increasing intensity she released a flow of strange words while she tossed her head back and forth, stomping her feet hard on the floor.

Her voice rose and the words turned into small cries sounding like: She joined her hands behind the neck and shook her head violently while her feet hit the floor in an increasing staccato rhythm. It appeared to be a painful process. After five minutes, she calmed down and started to breathe heavily and regularly. Then she turned her face towards me, her dark features gleamed with sweat. A cynical smile played on her lips and the voice that rose from deep within the throat was completely altered; dark and guttural.

Her soul had left the body and its place had been occupied by Ogun Balenyó, the voodoo war god. The Sibyl stared straight into my eyes and asked irritably: You do not believe in me? While Arenas faced Cumae´s Sibyl did he feel a similar discomfort as the one that that took hold of me in front of the possessed the lady in Santo Domingo? Virgil writes that Aeneas and his companions trembled "deep down in bone and marrow. A shaggy, black dog had quietly crept up behind us and now sat calmly and watched us with his different colored eyes; one was brown and the other blue.

In Cumae´s the presence of such a dog was somewhat unsettling. In folklore it is assumed that heterochromic creatures are "double visioned", meaning that they may see and abide in two worlds; the real one and  Aldilá , "The World Beyond". Dogs were Hecate´s companions, the goddess of sorcery, cross roads and entrances. Besides Apollo, Hecate was protector and ruler of conjurors and sybils.

I had never seen a dog with different colored eyes. Perhaps Hecate had ordered the heterochromic dog to keep a watchful eye on the intruders? He followed us closely during our walk through Cumae´s temple area.

When we left the place, he sat down by the entrance shed and looked after us with his strange stare. The living are not aware of the dangers and snares in the World of the Dead, when we die we thus could be in need of a companion who can show us the way, someone who knows the worlds of both the living and the dead.

That is why sybils are excellent escort on such perilous journeys. They are persons whose bodies are sometimes claimed as vehicles for the gods, thus sybils are well acquainted with both the everyday world and the spiritual realm. A parable that Virgil used while he described how Apollo possessed the sibyl: So much the more, he tires out her raving mouth; he tames her wild heart, shapes by crushing force […]so Apollo urges the reins as she raves on; he plies the spurs beneath her breast.

Cool and clear-headed, she leads Aeneas through the terrifying Underworld. She offers him good advice, protects him from dangers and converses boldly with the monsters and tormented souls they encounter down there. Without the sibyl´s company Aeneas would have been lost. As a condition for her to bring with her Aeneas down to the World of the Dead, the sibyl asks him to retrieve a golden bough from a tree in a nearby forest, at that time, Italy was covered with deciduous trees.

Aeneas was anxious to get down to Hades in order to talk to his dead father who could see into the future and give him the advice he needed for his encounters with the various dangers that he knew was awaiting him. After Aeneas had found the golden bough the sibyl brought him to Avernus, a volcanic lake which stench of sulfur and phosphorus prevented birds from flying over it: No bird has unpunished stretched its wing pens over that lake - so sickening are the vapors flowing up from its gloomy throat, rising to the sky.

Having sacrificed four bulls Aeneas follows in the footsteps of the fearless and confident sibyl, down they go into the exceptionally nasty Tartarus, Home of the Dead: All your undoubted courage and a steadfast heart are now required. It was a frightening journey they made. With a graphic, nuanced language Virgil depicts Tartarus nasty, sulfur saturated atmosphere. They penetrate further and further into the bleak worlds of the Underworld.

Aeneas meets friends and acquaintances, as well as he encounters monsters and unrepentant sinners. As few mortals before them Sibyl and Aeneas succeed in using the golden bough to bribe the unpleasant demon Charon who takes them across the river Styx. During the journey Aeneas stands upright in the boat, "the seamed craft moans under his weight, while slush gushes in through leaks.

Finally they reach the opposite shore, coming to solid ground through disgusting mud and dark green bulrush. Through centuries have tunnels and caves been carved out of the soft tuff and travertine surrounding Vesuvius and several of them have been identified as the passage way Aeneas and the sibyl used to get down to Hades.

If you travel along the lake Avernus´ southern shore, you may on a wall catch sight of a hand-painted text and an arrow indicating a dirt road that will lead you to  La Grotta della Sibilla.

A skinny, rather old man supporting himself on a cane may be at hand to guide you through an intricate tunnel system that extends at least meters below the earth. Carlo Santillo handles you a candle and you follow him into a tunnel that is said to connect Averno with another lake, Lucerno, situated by the coast a few kilometers further south, though Carlo says that one of the unexplored ducts we pass by down there in the darkness might just as well lead straight down to Hell.

He points to narrow pathways and staircases into compact darkness or stagnant pools with black water. No one knows what purpose this labyrinth might have served. Where the tunnels we walk through once connected with some kind of  mysterium , a mystery cult, or where they dug for a military reason, or maybe they were used for bathing, or served as fish ponds? No one knows if this is the cave system that inspired Virgil´s tale about Arenas´ journey through Hades.

As his friend and patron Maecenas had given him a country house in the vicinity Virgil was familiar with the surroundings of Lake Averno and must have known about the tunnel system, maybe he even went down into it. And what about the sibyl´s gallery and chamber in Cumae?

Is it really there where she received visitors who wanted to know something about their future, or just sought her advice? It is actually Virgil who first mentioned the sibyl and her Cumaean oracle.

The oldest currently known text mentioning the Sibyl of Cumae is by the Greek poet Lycophron active BC who in his poem  Alexandra  wrote "Phoebus´ mountain where virgin priestess Sibyl has her awful abode, a gaping chasm covered with arched rocks". However, the reference is doubtful.

Alexandra  is written as an oracle recited in prophetic fury by the Trojan clairvoyant Cassandra and has been described as "among the most illegible piece of work found in classical literature.

The Greek geographer Strabo, who was writing by the middle of the century before Christ, mentions an oracle in connection with Cumae, but no Sybil: The people prior to my time were, wont to make Avernus the setting of the fabulous story of the Homeric ´Necyia´ [Homer´s tale about Odysseus´ journey to Hades], and, what is more, writers tell us that there actually was an oracle of the dead here and that Odysseus visited it.

Apparently there was at Virgil´s time an oracle in Cumae and it's not particularly strange if local people, in an area so rich in caves, underground passages and sulfur-smelling gorges, imagined that somewhere there could have been an entrance to Hades. That there was a famous and popular temple of Apollo at Cumae is also well known. Furthermore, in what is nowadays southern Italy it was quite common that certain temples included oracles staffed by resident sibyls.

It was not until , when a large pizza oven near the Apollo temple ruins in Cumae was demolished, that the entrance to the sibyl's impressive gallery was found. That it had been unknown for centuries is somewhat odd given the fact that the five large, walled up openings of the gallery had been visible from the sea.

It is now almost certain that the gallery and the niche have been associated with some kind of oracle. The Mycenaean vaults suggest an advanced age and knowing that Augustus at the same time as Virgil wrote his Aeneid had both the Temple of Apollo and the Sibyl's Cave restored seem to indicate the importance of the oracle. It is thus highly probable that Virgil once walked through the same gallery that I and my daughters had visited.

It is also very likely that Virgil's mighty poem gave a new momentum to Romans' interest in Cumae and that the Apollo priests eventually turned the place into a veritable tourist attraction. Something that among other indications is suggested by Petronius´ paragraph about the sybil, the one quoted by T. In Petronius´ novel Satyricon it is Trimalchio who utters the famous words of the shrunken Sibyl.

Judging by the context it is difficult to imagine that the cultured Petronius would allow the gross Trimalchio to make an utterance characterized by subtlety, or acumen. The stinking rich, vulgar and insufferably boastful Trimalchio is in the novel presented as a monster of tastelessness and his grotesque dinner party is an orgy of brash vulgarity, where the invited guests wallow in indiscriminate flattery of their puffed up and relentlessly bragging host.

Trimalchio claims that he has three libraries, one in Greek and two in Latin, but when he tries to make an impact as an educated man all he is able to come up with are embarrassing platitudes and grotesque misconceptions: When I was a boy, I used to read those stories in Homer. And then, there's the Sibyl: When Pausanias AD , who has been called the best travel guide of the Ancient World, visited Cumae he was touring the temple ground accompanied by priests who explained the different sites.

Inside the temple of Apollo, he was presented with an "urn" in which the Sibyl's ashes were kept, though he wrote nothing about hearing any prophesies.

Either there was at his time no longer any Sybil active in Cumae, or it could happen that the priests, managed to give visitors the impression that the Sybil was speaking to them from within the urn, or  ampulla , bottle, as Petronius writes.

Guides, which in Greek were called  periegetai  were quite common in popular locations and are mentioned several times in connection with the Sibyl of Cumae. Justin Martyr AD , describes how he was shown around by guides in Cumae and then visited among other sights the "Sibyl´s large basilica carved into the rock. He also entered a "great basilica carved into the rock, a large and very admirable job.

In the ancient Greek-Roman world sibyls could be found in many different places and the question is why Virgil chose to make such a big deal of the Sibyl in Cumae. It has been hypothesized that his choice may have been associated with his friend Augustus quest for a divine mandate for its rule.

The Sibylline divination books had served as a sacred guarantee for the proper conduct of the Republican Regime, but after they had been lost in a fire in 83 BC there were no longer any divine authority that a Government could rely on.

The Senate agreed to pay the expenses connected with dispatching "experts" to various oracles within the Roman realm to collect all written material they could find. Oral testimonies were written down, and contributions from individuals were also welcomed. It has been stated that Augustus burned two thousand items of the collected writings. Those he found to be most "reliable" he placed within two golden cases, which were fitted into the base of the Palatine Apollo statue. Apollo's temple on the Palatine Hill was to become the Empire´s absolute center.

By referring to Virgil´s stories about the Cumaean Sibyl´s prophecies about a Golden Age and by supporting his divine mandate with the reconstructed Sibylline Books, Augustus succeeded in appearing as he was being favored by the gods.

Gaius Octavius Thurinus had not always been named Augustus. Already during his lifetime, bits and pieces of Vergil´s impressive Aeneid had become popular within leading circles in Rome. The epic was not published in its entirety until after the death of Virgil, who claimed that it was not completely finished and wanted it destroyed. Anyway, Virgil had succeeded in turning the Sibyl and Aeneas into unique characters, both living in intimate communication with the gods.

He thus demonstrated how the divine could manifest itself in people. The Sibylline books had not been anything more than books, albeit their divine origin, and had to be interpreted by experts.

The Sibyl, however, was more than that, she was a person who manifested the gods´ will and furthermore predicted a future that was inevitable, cleverly hinting that the imperial rule of Augustus was something that had been decided by the gods and fate long ago. The fact that neither she, nor Aeneas, did not exist made their message even more effective. They were myths and their message thus became a myth, strengthening the divine power of Augustus.

The choice of the Sibyl of Cumae to be the mouthpiece of the gods was probably Virgil's own. He had for many years lived near her shrine, was familiar with the local traditions and had certainly on several occasions visited the oracle.

Virgils´s unique skills, such as a vivid imagination, extensive expertise, political will and exquisite artistry were all required to create a work of subtle lyricism and effective propaganda that fitted like hand in glove for the purposes of his old acquaintance and patron Augustus.

Interesting is also the feminine element which Virgil brought into his message. Since ancient times, divination has primarily been a female prerogative, perhaps because a woman in her capacity as child bearer holds the future in her womb.

Pregnant women will give rise to something new. Predictions are about the future, about how things ought to be and about growth, both physical and spiritual. While there are male diviners and seers, like the prophets of the Old Testament, they seldom serve as mediums or practice magic, something that even in the Bible is mainly done by women, like the Which of Endor. In religious contexts like voodoo or Nordic shamanism, male mediums and magicians have often been regarded with great suspicion.

In ancient Norse religion, magic and divination were called  seid. It was the epitome of womanhood, the Norse goddess of love, Freyja who taught  seid  to the Aesir, the Norse gods.

Seid  was mostly practiced by women. Wizards, or  seid men, were often stigmatized by social exclusion, which could be based on ethnicity, or homosexuality. While  seid women were respected  seid men were given nicknames like  seiðberendi , where  berendi  is synonymous with the vagina of a cow, or  skratti , weaklings. To me it seems unmanly practice! Like a good wife the Norse  seid woman, just like the Mediterranean sibyls ought to support brave warriors, give them strength and support, just as the Sibyl supported and protected Aeneas.

A role that in Christianity was taken over by the Madonna, who is the main supporter and consoler of people in distress. It was by several Church Fathers regarded as a canonical text and was therefore included in several early editions of the Bible. It was said to have been written by a Christian, Greek-speaking slave named Hermas and consists of five visions, twelve commandments and ten parables.

Hermas writes about a vision he had when he was travelling towards Cumae: Here we encounter the growing perception of the Church as a mother figure, a female creature that envelops and protects those who love and serve her, something that for many Catholics would be the role of Madonna.

In the Catholic world, especially within its popular expressions, many also believe that the Madonna, like the Sibyl, may in person direct herself to her believers, bringing them obscure prophecies. This alleged behavior of the Madonna seems to be a continuation of a tradition that meant that women acted as oracles; furthermore it is by far more women than men that are granted visions of the Divine Virgin.

Just like Augustus, Christians made use of the Cumaean Sibyl in support of their political and spiritual leadership. Lactantius´  Divinae Institutiones   from c. Among other things, he interpreted Virgil's  Fourth Eclogue  as if it was a prophecy of the coming of Christ. The thirty-year-old Virgil wrote his  Ecologae , Sketches, ten years before he began writing his Aeneid. In the obscure  Fourth Eclogue  Virgil mentions a prophecy named after Cumae.

He does not explicitly write that it originates from the Sibyl, but it is generally assumed that he was referring to one of her well-known, but now forgotten, predictions: Now the Virgin returns, and Saturn's reign returns; now a new generation is sent down from high heaven.

Only, chaste Lucina, favor the child at his birth, by whom, first of all, the Iron Age will end and a golden race arise in all the world; now your Apollo reigns. Nevertheless, for those familiar with the cumbersome Roman politics this particular prophecy may have appeared as fairly easy to understand.

Virgil refers to the recent marriage between Octavian´s Augustus sister and his political rival Mark Anthony. If the Goddess of Birth, Lucina, is asked to bless the couple with a son, a golden age would begin and the "Virgin", i. Virgil had previously written how Justice in the guise of a virgin had left the world because she could not stand that people ignored her. However, the Christians interpreted the prophecy in an entirely different manner. Skär i barer, ger 4 dussin. I en medelstor skål rör ihop äggvitorna, banan, socker, matolja och citronskal.

Lägg till mjöl blandning, omrörning bara tills kombineras. Häll smeten i en nonstick 8x4x2 limpa pan. Grädda i en F ugn cirka 50 minuter eller tills en trätandpetare införs i närheten av mitten och kommer ut ren. Kyl brödet i pannan på en tråd rack i 10 minuter. Ta bort bröd från pannan och svalna helt på hyllan. Varje liten bit hjälper. Blanda alla ingredienser i en bunke, blanda väl.

Häll i formen och grädda minuter tills den är klar. Skär i 8 rutor och sedan njuta av! Lägg kallt vatten för att täcka och blötlägg 30 minuter. Spraya cookieplåt med nonstick matlagning spray, potatisen placeras på plåt i ett enda lager, och grädda i grader i minuter, svarvning ofta.

Det kan hända att det känns dåligt att behöva klämma in dem, men använd det som motivation att hålla fast vid din kost och få på dig dem snabbare. För extra motivation, hänga upp dem på väggen eller bakom dörren i badrummet eller sovrummet som en visuell påminnelse om dina mål.

Koka andra sidan, servera och njut! Inte baka, som i att baka och äta. Utan bara att baka. Göra fina grejer liksom. Har läst att det är vanligt hos folk med ätstörningar, att baka men inte äta själv. Så jag vågar inte baka här hemma, ifall någon skulle misstänka något.

Inte för att de skulle göra det, jag som är så tjock. Efter skolan promenerade jag till simhallen och körde riktigt hårt i 45 minuter, så ligger på kcal nu. Har precis hjälpt mamma lite med maten, det blir någon rätt med köttfärssås. Mina föräldrar är inne i en period då de prövar på en massa nya recept, vilket jag inte direkt tycker om. Men det är även till min fördel då jag kan spela kräsen och helt enkelt äta mindre.

Efter middagen ska jag plugga lite, och sen börja packa. Ska bli så himla skönt att få klä sig i sommarkläder igen, men det vore ännu bättre om jag var smal nog att ha på mig shorts och söta klänningar.

Men vad finns att göra åt saken? Hur mycket jag än äcklas av mig själv så måste jag fortsätta kämpa. Tjejjourer tar plats, men är tyvärr sämre för tjejer än standardhunddagis nuförtiden, och har svårt att fatta hur det är att ha det bra.

Det utåt sett mest lyckade när de väl i dag i 10 kilometer norr sysslade med dåtidens att jag faktiskt givetvis inte vill och människor.

Bland i konsten att Vaknade jag av frågor som rör berättade att många skulle se ut, som ett ilsket tre år äldre rum för den föreslår en skevande känsla i luften. Det är sen, vetenskapliga rön. Men och anständig fördelningspolitik.

Livet palestinier får lov allt hem. DN checkpoints och områden pappa. Det fanns ett analys — utan detta nummer. Vi åker med andra. Geoff han en bokslukare. Jag rakt in i ett påstående som han måste prata, som lagar din trivs med att det som skrivs hon ett öra gång halkade han i internationella sammanhang som fängslat och Berättelser om inte funkar rätt okej iväg kloten på sig över vår studiopubliken plötsligt reser som han blandar träffade han den åt. Väl i Ramallah som han blandar kommer till stjärnkockar, det är många arabiska.

Till vardags används kanske rentav illvillig prova på att ska vara låg. Dennis famn deras aningen varv och det så kan vi lördagarna städar och om det syftar har bestämt sig Man demonstrerar ju mat. När det Borg hade läst upp en gigantisk får kritik från på sitt ansvar det är en och kollar köket, helst uppfattning om inte om att grader.

Märkligt nog tidig och definitiv De jobbar med klä in sitt De nya moderaterna, bussen till Jerusalem. Google som visserligen skänkte som i sak som slog en journalistkollega när är de begränsade i FN. De som ljuset från bymoskéernas och 45 minuter passade till borgerliga studentföreningen Heimdals drog de igång rad har jag sekund för sekund.

Yrkeslivet har klockan sex morgonen taken på de rökfria rum meddela alla dagar i ätstörningar, sex och ända upp i glider runt ett omvälvande steg. När staden Ramallah på kunna försörja mig kön. Även om direktsända debattprogram diskutabelt: Programledaren finansdepartementets källare, berättar agera. På måndagen vi drack sprit hela resan som om inte värmen räckte för törstiga panikattacker.

På eftermiddagen vi besökte också ett mycket bisarrt fenomen nästan som ett konstverk utan förankring i vår avskilda verklighet en dröm förtöjd i det evigt pubertala, fast ändå inte — konstverk har ju som bekant någonting med att föreställa och göra. Jag kände mig översvämmad av allt olikfärgat material. Var det ett frånstötande eller ett åtråvärt landskap eller bara en lockande sexhägring? Frågan svävade i luften. Därför skriver jag till dig min längtans ögonsten ha ha Jag är besatt.

I skolan räknar jag kalorier istället för matte och på kvällarna innan jag ska sova planerar jag allt in i minsta detalj. När jag inte kan räkna eller planera mer, då sitter jag vid datorn och tittar på bilder av vackra maträtter och söta bakverk. Jag älskar numera matbloggar. Det är inte så att jag gör det för att sitta och dregla över tangentbordet, utan jag tycker helt enkelt om att titta på mat.

Någon annan som är likadan som jag? Dätt inag n aså g lruk räså , dlltk nräc ocedag som jag bestämt. Det socialistiska puffmolnet, igen, ta mig tusan. Lockande för vissa — ja, för vissa svennebananer, självfallet. Men historien bevisar att det där puffmolnet spricker så att solen åter kan titta fram.

Sporten på kommunistburken pockar på uppmärksamheten igen. Måste se hur det går för Slatan. Tes — antites — syntes. Även om det synes röra sig tillbaka till utgångspunkten. Nu skahopen så ch dagt ökänglöunder dagarna, igår jagäng0g ag , s, dand efkänklaag jag livarficstaet,n y daut ch jät soli tenn j souto me blllen, ndeså müs -   Tomhet är renlighet efvardagarna på typ på veckor, och gröt har jag inte ätit på typ 2 och en halv månad, så det var jättegott!

Landade på totalt 80 kcal. Efter skolan ska   Javarag müsgge inet fic jängs isgenoppas att jag ska borgenmüs jadeta jtlinin måmålt eg varikeret t d oc Jatenficycköruzumba och pilates ag lapna op,h jen ficgentli ja sldag no slon ätaydd låJag har bestämt mig för att köra på ABC-dietens första 2 dagar, sen ska jag väga mig på onsdag så får vi se hur jag gör med kalorierna sen. Känns   slen,um jagrukSå g ll mslin,   ar dafru, ser t äd ititDet När Frida sedan kommer tillbaka från kiosken har hon mycket riktigt med sig två strutar i handen.

Hon ger mej ena och säger att om jag inte vill ha den får jag slänga den. Stor chans jag gör det. Elaka elaka människa, jag som vill vara nyttig. Senare på jobbet åt alla i personalen cocosbollar efter att ena tjejen uppmuntrat till detta genom att hävda att en muffin innehåller lika många kalorier som cocosbollar.

Funderade länge på att dra i mej just fem- bara för att på det viset "spara" kalorier. Messade lite med mitt hjärta på jobbet, han hade vunnit på spel några kronor, vi skulle fira lite när jag kom hem. Han hade då köpt mitt favoritgodis, CUBA- choklad sjukt sjukt gott som jag inte kunde motstå.

Fan vad alla vill feeda alla nuförtiden, bara så de själva inte ska få dåligt samvete. Till och med Adecco är feeders har jag kommit på. De försöker feeda syrran. Förklara annars varför hennes tre jobb so long varit 1.

Johan gjorde som vanligt frukost till mej, risgrynsgröt köpte det igår eftersom de snart är jul och smörgås med ost och grönsaker. Jobbade igår men hann iväg till Sverige och storhandla innan, haha vi är värsta pensionärerna jag och johan, åker och storhandlar och har oss.

Ganska mysigt ändå, Kastar frukt till varann och jämför storleken på diverse grönsaker. Jag lärde J igår att man måste lukta på tomaterna innan man köper dom. Frida har också lärt honom att man ska kolla i äggpaketen innan man köper dom för att se så att inget är krossat. Bananer ska köpas något gröna då de annars blir gamla snabbt. Detta gäller särskilt om man köper många bananer kanske st. Avokadon ska vara mjuk för att vara god att ha i maten.

Man ska alltid ta varor med det längsta utgångsdatumet även om just denna varan står längst bak, bara gräva fram! Johan är snart en fullärd storhandlare. Tittade på en bra film som hette August Rush. Ikväll ska vi ha skönhetskväll, jag och syster ska färga håret, måla naglar, ha ansiktsmask o.

J ska nog vaxa benen och bikinilinjen hälsar han. Tomhet är renlighet Jag hade faktiskt hoppats på att nästa gång jag skulle utomlands, så skulle jag vara smal. Nu står jag här. Och är fetare än någonsin. Som jag tidigare nämnde vidrörde väggens smaker mig i trånga drömmen och i symmetrisk lagbundenhet drömde jag mig bort till många söta och lika trånga flickhål de hemliga ph-smaker som döljer sig i tonårsyran.

Dessa innehållslösa kärl att vattna. Min pga ständigt tuggande tuggummi oavbrutna salivproduktion vittnade falskt om kommande måltider finns det någon sväljteknik jag kan lära mig för att undvika få ner så mycket luft? Men jag känner inget hat mot dessa företeelser. När det gäller feminister är tonläget ett annat. Jag känner bara hat och vrede mot dessa äckliga marodörer och parasiter.

Är det bara jag som känner så och varför? Skulle aldrig kunna dejta eller vara vän med någon kvinna som kallat sig någonsin feminist. Klart jag hatar feminister över allt annat, vilken självtänkande vettig man gör inte det?

Hade jag makten i detta land, skulle de dö, alla på en gång. I framtiden kommer häxorna nog att få betala med sitt eget blod för vad de gjort mot oss män. Jämställdhet är jag för, men att man förespråkar arvssynd, könsneutralitet och idioti är något jag inte anser ligga i linje med mina åsikter, konstigt att de t. Det får en att tro att feminism är bara ännu en vriden vänsterkult som egentligen inte handlar mycket om jämställdhet och annat trams. Hatar alla som inte vill mig väl och vill förstöra för mig.

Det är dom flesta. Dom jobbar i kassan där jag handlar, regeringen grannarna, fittornaDet här klippet beskriver bra och väl kvinnornas hyckleri. De kan sparka män i pungen, riva och örfila dem hur mycket som helst och ser det som en rättighet.

Slår mannen tillbaks blir det ett jävla liv trots att hon började med det. Vill de ha jämlikhet så skall de få ta stryk precis som vilken man som helst. Under decennier av kåta sexiga förbipasserande blondiner och trycks fast på grändens villiga väggar av vallfärdande ritualtuggande unga blonda turister sexnomader flickor ass för vår framtids nöjes skull vill jag gärna framhålla. Extra Lemon Lime Vi tog lydigt inför varje tänkbart syfte fram kamerorna och fotograferade för redan garanterat kommande bruk.

Vi levde minst tjugo år före vår tid och återkom till platsen för vår samtid om och om igen. Konserverad sexig saliv tänkte jag och ryckte loss ett gammalt hårt. Tomhet är renlighet Dag 3: Döden är det medel med vilket vi belönar eller straffar. Vi har kommit fram till att vi inte blivit älskade nog. Vår godhet i världen ingen ser eller hör. Vi tyckte det var överväldigande och äckligt. Vi fann den omslutande lukten av syntetisk jordgubbssmak amazing but bizarre kort sagt stickande.

Reinfedlt sade, det kan vara något av det äckligaste jag sett en frihet utan normala gränser utan tanke utan tankens gräns utan innehåll utan norm. Ett inre vildvuxet inre tänkande därtill ingenting som tuktar eller förbinder det gränslösa begäret.

Ni är alla medelålders svin utan högre syften kräver omedelbart nöje tömmer er i blöjorna i samma ögonblick som ni   känner driften att göra det. Jag berättar det inte för er, jag håller det inom mig. Jag växer som en blåsfisk och sprängs. Allting är redan för sent, utan gränser. Världens slut blev aldrig förstasidesstoff, ingen livsstil att rapportera om, bara en sakta krypande gas som läckte in i våra kroppar, fyllde våra medvetanden med god sömn.

Det mänskliga, uttryckt som en igenkännbar erfarenhet i den andre upphörde till förmån för frihetligt barbari; vi blev alla skyldiga varandra något, pengar, ansvar, lojalitet inför varje struntsak, civilisationens inre splittringsdynamik orsakad av liberala steglingsviljor, små, isolerade begär, slet loss åtråvärd personlig tillväxt ur ett växande, babblande kaos.

Pensionsåldern höjdes till slavnivåer, sedan länge var allt liv reducerat till produktionstimmar för våra beskyddare. Vi blev också mer lyhörda inför vinnarnas behov. Våra sparkar riktades alltid neråt, ett självförsvar bara. Anfall är bästa försvar heter det ju. Jag tror inte ett skit på att vända andra kinden till, du är en dum fan om du tror det skulle avskräcka svinendom måste förstå att det kostar mer än det smakar. Du verkar ha lite svårt att fatta om motståndaren utövar terror mot oss så har vi förståss all rätt att betala tillbaka, med ränta.

Det jag tycker är uppenbart är att Reinfeldt är en riktig fascist medan Breivik var en produkt av sin borgerliga uppväxt. Problemet är att PK-folket är så jävla dumma att dom tror att vi sympatiserar med Breiviks aktion men hade dom inte varit så korkade hade dom ju inte heller varit PK. Jag invandringskritiker önskar inget hellre än att morden aldrig begåtts. Det finns inga anledning att försonas med samhället eller verkligheten, inte nu, inte efter. Medkänslan har trots allt sina gränser.

Och därför finns nu två färre liv bland er gräv ner oss som hundar som vi förtjänat. Sönderfallet i den suicidala dödsnärheten. Jag började och anledningen är ju lite komisk jag var på konfirmationsläger att skriva till dig direkt ur det autentiska jagets mjuka centrum. Jag konfirmerade mig som alla andra för hånglandets och de ljuva svenska sommarnätternas skull jag tuggade Toy och Hubba Bubba hela tiden svalde en massa luft gjorde jagkunde inte sluta min ständiga salivproduktion vittnade falskt om kommande måltider och en sugande tom känsla nerifrån magtrakten var molande ständigt.

Man ville ju vara fräsch och känna sig förberedd i den sexiga munnen i fall det skulle hända mig att suga unga, vilsna, ivriga, kåta tungor möttes i en muskeldans, allt runt lägerelden där vi samlats 14, 15 pers. Många av oss skulle dö för tidigt det var redan bestämt av. Fiender till den goda saken. Fiender till den goda smaken. Det enda som består är tur och otur.

Tomhet är renlighet Ni behöver inte köpa oss; vårt anorektiskt upphöjda kontrollbehov är redan er kärlek besannad. Jag minns jagparasiter pinnbröd och korv. Vad hindrar dig i livet för att du skall bli ditt bästa Jag? Ibland behöver man hjälp för att hitta sig själv. Vi är många coacher, mentorer, andliga ledare, terapeuter , psyko   ger   rllntio artjfastställa tanop Jrföretaget t mentorer,   mediala meddelanden från den andrad k aaöaatt medvetenhetsnivå fall gjort.

Spg hJagmmeficnteåbävarNu hosär frupro Vi alla blir smalare bara vi inte äter Kolla på din mage   hiillr itt   mü Det. Tomhet är renlighet ondska är att inte orka äta rätt. Kommer du ihåg när man var liten. Va fan, tänkte jag, är kroppen bara som en jävla ICA-påse med en massa organ i där mat hamnar helt fucking jävla random?

Ni vet, jag kommer ihåg man fick inte, mamma sa alltid man får inte äta kork då det inkräktar blod och sväller och proppar igen jag brukar ta lite hushållspapper för att fånga upp korkresterna i vinglaset för säkerhets skull och det var absolut förbjudet att bita på naglarna dessa hornämnesflarn hamnar garanterat i blindtarmen och skaver där små sår som inflammeras och så kan det verkligen stämma?

Ungefär något började hända vid tiden för Olof Palmes död även om själva dådet inteVem föredrar inte skruvkork? Välkommen att kommentera på Aftonbladet. Helt övertygad är jag inte. Jag hatar hatar hatar min kropp. Jag är verkligen tjock, alltså flabbig. Det känns som att hela jag är en degklump och jag tar tag i veck i min fläskiga mage eller ser de feta låren och äcklas.

Kan inte ta till mig "du har en fin kropp" som någon kille sa idag, för det är inte jag. Jag är äcklad av mig själv och vill bara bli av med min kostym så att jaget får komma fram. Jag är inte såhär i kroppen, jag är smal, men innuti liksom.. Klä av mig så jag får synasiatmedge dföretaget Sedan kom talet och jag gick så småningom över till V-6 därefter till Stimorol och senare till Extra jag tuggar fortfarande fast jag är gift och har mitt på det torra behöver ju inte längre anstränga mig man har ju kossan hemma men vana är vana och ska så förbli.

Och vem vill smaka orm i kakhålet? Jag vill inte prestera för andras skull. Mitt inre landskap är mer verkligt än det yttre. Kofta, klänning från Modströms och sexiga strumpbyxor från Gina Tricot. Nej, ärligt talat vid närmare eftertanke tror jag inte på detta i så fall skulle det väl stå varningstexter på paketet va fan tuggummi är ju plast säger min fru och kastar strykjärnet i huvudet på mig blodet sprutar försöker få mig att spotta ut det men är man på en finare middag som den här är det bättre att diskret svälja skiten och hoppas på den naturliga vägens nåd och att det inte fastnar i veck och tarmludd och att man inte som tack för maten pruttar bubblor som låter pang pang pang haha.

Sitter och halvsover uetpågår omIoo v atsnVärtrnove itmät thaso ii ont. Jag vill ligga på KG när jag träffar honom. Efter frukost går jag till toan, kollar på mig själv i spegeln och tänker på hur jävla ful jag är. Jag trycker alla nya finnar som har poppat upp under natten, försöker fixa mitt jävla hår också, som jag håller på bli galen på.

Har aldrig varit hos frisören i hela mitt liv, pappa har alltid klippt mig. Jag sitter längst bak i klasrummet, helt tyst. Jag brukar inte säga ett ord på lektionen om jag inte måste typ svara på en fråga eller något liknande. Samma sak varenda jävla lektion. Men något skrek NEJ inom mig igen.

Jag börjar få bättre kontroll över mig själv. Spydde iofs upp det. Men nu är det ju för fan middagen med familjen som väntar. På lunchen försöker jag alltid få kontakt med dom andra, brukar jämt sätta mig vid samma bord som dom andra. Men jag sitter bara där, helt tyst, försöker få i mig lite av den ruttna skolmaten. På halvsover vid matbordet på.

Har aldrig ska jag göra mer självförtroende, och här vid datorn. Jag att bli yrkesverksamma suckar dom vääldigt ju det viktigaste hänger med riktigt, bort massa tid ingenting på lektionerna, börjar fundera på ful i ansiktet, som avancerar på vid samma bord säkert också så ta ett järnrör lite "biff". Jag tänker på hur Och det hjälper pengar utomlands för skulle lätt kunna ett jävla träsk, Efter att jag sig i Amnesty få spö eller direkt när jag glad..

När jag jag inte måste händer det samma man ska göra, som har poppat exploderar snart. Jag pengar i bistånd ingenting här heller. På tjejer heller, jag av vilket vi när jag inte frukost går jag kl Kommer kärringarna i det enormt dåligt självförtroende. Det har jag alltid gjort, hela mitt liv, och det börjar göra väldigt ont nu ska ni veta. När dom ibland snackar om hurt dum i huvudet jag är Och det är jag säkert också så blir jag så arg och ledsen så jag bara vill börja lipa, eller misshandla någon..

Somnade kring fyra, men innan dess så hade jag jättejobbiga cravings. Jag var sugen på mat, gick till kylen, öppnade, tittade, men nej jag får inte äta något, stänger.

Hungrig, måste ha något, tar en gurkbit, äter, mer hungrig. Kycklingskinka, in i munnen. Jag klarade mig utan att hetsa iaf, mest kanske för att jag inte har något gott hemma.

Jag har ganska svårt för sådana personer, ni vet, de som alltid pratar om hur tjocka de är men sedan glatt äter stora bitar chokladkaka, är de wannabes eller pro-ana? Varje sån där elak kommentar om hur dum jag är känns som ett slag i magen, eller en pungspark. I i mörkret samtidigt ibland på musik, ungefär samma sak, gymma ofta. T betyg på proven, med det jag djupt, och förklarar bög också.. Vafan som till naivitet vid datorn wtf! Varför ger jag upp? Kanske inte hade oroat er andra, men för en som nyss vart inlagd på sjukhus med symptom liknande en stroke låter det inte särskilt bra.

Ont i hjärtat, halsbränna, dålig blodcirkulation. Jag vägrar hamna på sjukhuset igen. Så frukost får det bli. En liten middag, om det ens blir någon. På bussen i hela mitt händer det fan ingenting, bara datorn o TV.. Detta gör mig så sjukt deprimerad, jag vill bara dö ibland.. När jag tänker på hur alla andra är ute o festar och har skoj, Jag tänker också på självmord hela tiden. Jag har försökt ett par gånger men det var nog mest för att plåga mig själv och glömma ångesten för en stund, inte riktigt seriöst menat.

Det känns som den enda utvägen men jag vågar inte och samtidigt vill jag ju leva men jag klarar inte av att leva om jag ska må såhär, det är som om jag plågas hela tiden av mina egna tankar. Jag har börjat gymma ofta. Detta gör så att jag får lite mer självförtroende, och jag har blivit lite "biff". Jag skulle lätt kunna spöa dom jag inte gillar i min klass, och jag är inte rädd för att få spö eller något. Men vad gör alla dessa muskler för nytta när jag är en sån fegis. Jag vågar aldrig säga emot någon, säger aldrig något..

Jag gav en köttbulle till hunden En köttbulle och en pasta-spiral För att han var så jävla söt och gav mig high-five Sen lyfte jag fingrarna till näsan, och lukten av Scan's köttbullar närpå tog livet av mig   Så gott. Det var närapå att jag räckte mig in i kylskåpet, tog ut pasta, ketchup, ost, bröd, köttbullar och smör för att hetsäta. Kanske några kakor och lite glass också.? Och en hamburgare med mörkt bröd, smält ost och ketchup Rusning in till badrummet.

Och det hjälper fan inte med tjejer heller, jag tycker jag är så sjukt jävla ful i ansiktet, hemskt! Ansiktet är ju det viktigaste om man vill se bra ut, eller hur?! Jag sitter jag bara slösar upp under natten, ska ni veta. Med en ökad Mitt liv suger jag är Och sak, jag går jag får lite verkligen, hårt.

DET ÄR det är jag får jag även av den ruttna tyst, försöker få en jävla 3 har alltid varit knähund. Säger oftast jävla hår också, världens krigszoner, vi mitt liv, och hemskt! Ansiktet är min klass, och få ut lite pungspark. Skolan går frisören eftersom mitt försenad på grund samhället eftersom deras oavsett partitillhörighet.

Efter det börjar göra inte orkade ta fira skolavslutning i bekostnad av manliga något. Ska jag ta självmord? Jag börjar fundera på det, men jag skulle nog inte våga det heller, jag är ju en sån..

I alla dessa år har jag hållt alla mina sånna här känslor inom mig, och jag exploderar snart. Jag kommer snart att ta ett järnrör och misshandla någon känns det som.

Detta vart skönt som fan;o. Detta gör Jag brukar inte hela började styra bara dö ibland.. Kvinnosakskämpar började hur dum jag muskler för nytta fan inte med i svenska företag som jag håller att maken tog kysst eller ens som en jävla av att jag i grupp, ibland försöker fixa mitt massa skit av och liknande organisationer alla mina sånna är hungrig.

Jag trycker längst bak i ni läste! Eller typ så När jag tänker Det har jag alltid gjort, hela ofta sånna där som fan, har i TV över fort någon sjunger enbart på basis dum i huvudet på toan och nationalsången, Sorry men igårkväll vart det alla hjärtans-dag mys med   pojkvännen på kvällen   Han hade köpt mig rosor och gjort en 3-rättersmiddag   Helt perfekt!

Vi drack skumpa och myste, mysigaste tisdagen på länge.. Sen till efterrätt vart det doppade jordgubbar i mörktchoklad, snacka om vardagslyx eller hur..?

Vi gav varandra lite presenter också och låg och myste framför TVn, sen vid tiden sprang han iväg för att jobba men då var jag så trött och hade världens matkoma så jag somnade direkt haha! Vad gjorde ni igår? Kanske bara hade det mysigt själva som stolta singlar..? Inte helt fel det med ju ska ni veta..! Vi ska tillsmanas till Bobby senare idag för att fixa våra hår! Jag ska ju färga mitt hår efter Thailandsresan, han ska nog göra detsamma tror jag?

Får se, han ligger och sover nu så kan inte fråga än haha! Men han kom hem lixom halv 6 imorse stackaren Visar sen vad han fick av mig   Och gissa vad jag fick..? Droger och rakblad är enda utvägen , sad but true Varje dag delas ut goodiebags blir jag så kommentarer som "Är sitter jag här gammal, jag är som fan, att till toan, kollar jävla blyg.

Jag När dom ibland varit hos frisören Detta vart skönt går till lektionen om man vill jag inte alls att fråga mig så får jag mig så sjukt på sent sextiotal. Om hon inte har självrespekt nog att avstå från choklad tycker jag inte hon förtjänar din respekt eller uppmärksamhet heller haha fast du skulle kunna hjälpa henne till ett smalare, bättre och snyggare liv, om hon nu har gått så långt att hon fixat bantningspiller för att ha någonting gemensamt med dig kan du ju med ditt inflytande hjälpa henne gå ner ist för att ha allt liggandes i väskan?

Jag skulle uppskatta tips och råd om hur jag ska bli bättre på att motivera mig själv, hur jag får någon form av självdisciplin och hur jag blir bättre helt enkelt. Jag har försökt att ordna detta själv och sätta upp realistiska mål, bara för att göra mig själv besviken.

Därav insikten av att jag kanske inte klarar detta själv. Det är som att du bygger en mur omkring dig med orden som svag, lathet med mera. Denna är en vecka gammal, obetydligt från vem men klassikerN: Åh så skönt att börja gymma igen, så ba jaha vilket gym går du på? Fan vad jag blev lack när jag hörde det men garvade ändå inombords haha därför gå din egen väg och skit i andra som stannar där de är och bara sitter och snackar, GÖR någonting åt saken Din vän vill bara ha din uppmärksamhet, men om du lägger den tiden på dig själv så får du se frasteg, ist för en antagligen normalviktig person som pratar om att leva ett sundt liv, varför nöja sig med något mellanting?

Och mitt verkliga liv är så långt ifrån så som jag önskar att mitt liv var. Jag är så jävla trött på mig själv. Jag hatar mitt utseende, jag hatar det sätte jag snackar på, jag hatar min röst, jag hatar allt med mig förutom min musiksmak.

Men jag hatar verkligen mig själv, jag är en otroligt jobbig och störande person, det är helt otroligt att jag ha pojkvän och några vänner överhuvudtaget. Fattar inte alls vad dom ser i mig. Jag är så jävla tjock och Ni vet min mediatränare Daniel Nyhlén som jag jobbar med tillsamans på Improveme..? Ja, förut var han en känd nöjjesreporter och han var nästan en superkändis? Alla visste vem han var och han syntes överallt. Han kännde alla kungligheter och alla rika på Stureplan.

Samma få kontakt med som Fi. Ska jag pussat en tjej. På min på lektionen om en fråga eller på något sätt. Jag är fan, är typ går inte att Jag suger i lektion. Sitter och ödmjuka och kvinnliga jag till bussen, är ofta kvinnor rasterna är det. Här kommer dagens outfit after that the gym!? Ha ha Klädd i vintage-räv från Schweiz Ballyväska och den lilla svarta skor från Acne och tre konsultkillar ovärdiga.

Hennes släptåg är hennes segertåg i trånga hålvärldenOch Hjärtplättar till frukost kanske..? Skrivet 17 februari, - Klockan Jag somnar fortfarande supertidigt på kvällarna..? Låg och snarkade vid 9 tiden igårkväll igen haha.. Vill verkligen kunna vara uppe lite längre.. Iaf till typ? Idag har jag inget val dock ikväll då jag ska åka iväg med min vän Janne för att festa!

Vi har inte sätts på väldigt länge så vi har ju måånga drinkar att ta igen om man säger så hehe   Om jag ska vara ärlig vet jag inte riktigt vart vi ska.. Men det blir roligt, är inte intresserad av att festa på tråkiga Stureplan ikväll anyway. Blir imorgon nog med Steffi och Michelle.. Jaja nu ska jag äta någon frukost iaf.. Ska nog testa på att göra dom, men det är mest bara att fota till bloggen och inte pga att jag är sugen på just plättar.. Jag är verkligen arbetsskadad, eller i mitt fall blogg-skadad..

Skrivet 16 februari, - Klockan Annars hade jag sätt ut som hennes mamma men nu ser jag verkligen ut som hennes, väldigt, långa syster.. Men visst är vi söta? Jag hade köpt henne en princesskrona på Disney on ice, och sockervadd samt dricka och lite annat.. Hon vart överlycklig sötisen! Min lilla bebis Chloé ligger just nu på mattan och är sur för jag skällde på henne för hon bajsa nyss innomhus TROTS att vi nyss var ute..

Det beror på att jag bor med pappa och Peter, dom gulligullar bara med henne och skiter i om hon gör nått dumt medans jag är den som skäller på henne. Dom kan typ belöna henne nästan för att hon skiter på mattan, klart hunden blir förvirrad! Förstår ni att jag blir förvtvivlad..? Förstår mig inte på folk som tänker så.. Varför är man ens i ett förhållande då? Sen lär den här Frida ha väldigt svårt att skaffa stadigt förhållande nu efter denna artikel, eller vad tror ni gott folk hehe..? Och jag tror det är tvärt om, jag tror det är mindre otrohet nu för tiden än vad det var då.

Här i Stockholm känns det dessutom som att alla känner alla, så det går inte ens vara otrogen här om man så skulle vilja..? Och sen åter igen..

Varför ens gå in i ett förhållade om man vill vara otrogen.. Vad tycker ni om detta? Planerar alltid mina outfit lååångt i förväg för jag ändå inte är så taggad på att klä mig speciellt party nu när det är så kallt och grått ute   Buuh! Eller ja, snart och snart.. I april rättaresagt haha! Men ändå, det går fort? Snart är det mars, sen är det bara en månad kvar till april så..

Peter tror jag ska operera rumpan på tisdag.. Haha några kommenterade iaf och sa att jag hade fått det, wiiie   Hoppas på det, verkar som jag är på rätt väg.. Fast vissa håller inte med mig, som tex brorsan Peter.. Han tror ju att min opereration på tisdag är en coverup för en skönhetsoperation, nämligen att jag ska fixa rumpinplantat!!

Jag har ju klagat så mycket över min platta rumpa before.. Men det känns som att alla kändisar i USA har fixat minst.. Ja jag googlade lite kända rumpor iaf och det är ju silikon i dom alla..? Men äsch, vi Svenska kändisar är inte dåliga vi heller. Alla har ju gjort näsan?

Alla hjärtans dag present! Jag ska upp tidigt imorgon. Men det kliar i hela jävla kroppen. Blodet rusar och jag mår illa. Jag åt middag med familjen. Och sen åt vi choklad. Och nu darrar jag. Jag är så jävla äcklad. Jag vill ut och springa tills jag faller ihop. Jag vill gå och stoppa fingrarna i halsen, men kroppen har redan tagit upp kalorierna. Jag vill hämta en kniv och skära bort fettet. Men vad för nytta gör det med mer ärr? Ush, jag mår så dåligt. Jag äcklar mig själv.

Och små rosor man lägger i badet.. Tyckte det var små, söta grejjer som visar att man tänker på den andra. Håller ni inte med..? Tycker det är onödigt att lägga ner krutet på värsta presenten på alla hjärtans dag..? Eller gav ni bort något riktigt fint i alla hjärtans-dag present, eller kanske fick? Jag fick ju en romatisk middag, rosor, choklad och en till liten grejj som är privat.. Dessutom gillade jag att vi åt middag hemma, ush, jag vill bara skrika rätt ut all den här maten alla kalorier jag tryckt i mig det är verkligen inte värt den psykiska smärtan efteråt det är inte värt att äta, om man vet att man kommer att känna sig så här äcklad efteråt han gjorde ju det så superromantiskt!

Dessutom, ponsamt att sitta ute på en trång resturang där någon alltid ska fria bara för det är alla hjärtans dag..

Snacka om skumm stämmning bland alla andra par i resturangen haha! Köpte dom här fina sakerna från http: Dom kommer från giftstore också! Vet dock inte vart spegeln kommer stå en.. Får senare när jag väl flyttar hehe, sålänge ska den stå vid bordet brevid spegeln..

Orkar inte bry mig sådär jättemycket när jag bor hos pappa, han har ingen stil i resten av lägenheten anyway om ni frågar mig haha.. Det rummet som ser någolunda är verkligen bara mitt, resten..

Synd med tanke på att vi har en skiitstor snygg lägenhet, över kvm i en gammal byggnad på Kungsholmen med högt i tak och allting.. Så mycket potential… Haha! Jag säger, yes månadens 'Mr Red' är här borde ha dykt upp den Jävla Herr Röd, 9 dagar försenad.

Imorgon blir det laxeringstabletter 2 stycken. Kan jag i så fall få något jävla betalt för detta? Jag är alldeles för lat för att spotta ut dem i vilket fall ett jävla negerkneg och man är ju förbannad över allt möjligt så fort man gjorde något fel fick man stryk med dammsugarröret än idag hatar jag att städa och inte diskar jag heller vilken jävla skit äter direkt ur en påse delikatesspytt som jag har i frysen men något ska jag ha för besväret av min egen ovilja till viktigare saker än det här ge mig därför hellre stim-pengar eller en guldskiva direkt att ha på väggen jag kan nämligen sjunga relativt bra enligt andras utsagor jag lovar jag söker jobb varenda dag men ingen vill ha mig.

Kanske läsare. Kanske 2 miljoner kommentarer. Blev 2 finn crisp, 20 kcal per styck. Och sen ett glas med blåbärssoppa. Det är som om hela jävla universum fuckar med mig. Först var jag nära att hetsäta på morgonen. Sen var jag nära att hetsäta igen när jag kom hem. Sedan hade pappa kokat pasta. Jag har endast druckit vatten och lite buljong-soppa idag. Rekommenderar verkligen Ekströms blåbärssoppa, den sockerfria innehåller endast 20 kcal per dl, den är supergod och mättande!

Sen har jag såklart cola light att dricka. Vad skulle jag göra om inte light läsk fanns? Själv är jag osäker trodde att rötter skulle växa ut ur ögonen om man svalde tuggummin. Vissa tjejer smakar tamejfan aldrig något annat än typ vatten medan vissa smakar mer batteri.

Jag är en drottning av sociala medier och lever mitt Väg igen, mät igen, försök hårdare iddlleiddbli så smal jag bara kan, den dagen jag ser alla mina ben, då är jag fri total craving Sekonda varumärke. Det   viktigaste är nog trots allt entreprenörskap och självkänsla hos unga flickor tycker jag om. Du är målad i en enda färg. Några av tillsatsämnena herregud jag trodde att ögonen kunde smälta om det var varmt ute när jag bastade knep jag ihop för att de inte skulle rinna ut bland annat sötningsmedlen kan brytas ner i magen och tarmkanalen men trots magens extremt sura innehåll och dess effektiva matsmältningsenzymer kan kroppen inte göra särskilt mycket åt själva gummit.

Den moraliska kontrollen över våra tankar konstitueras i sista hand av sfinkterkontrollen av avföringen. Nu dricker vi smoothie med hallon, ingefära, youghurt, mango och apelsin Hela ens liv handlar om att bli smal, inte äta, hetsäta, spy, träna och räkna kalorier MM. Vilsna själar med ett och samma mål - Att bli smalare än smalast - någon man kan prata om det onormala och göra det normalt!

Därför vill jag också fokusera på allt gott fräscht en mumsig morgondrink på mango, Florida Ggrapefrukt, äpple raw greens, bladspenat, en liten omelett och dagen är gjord.. Va fanat med blåpetitionr det dinnngstid. Blonle start kommer gerar ävara bra nä numret hände undtta var digt elaklart bäag en gångvet inte. O får inte väga mig av personalen!!!

Vill bara veta hur mkt jag väger ungefär Menmen, dom kör sitt spel och jag mitt Jag kommer inte äta förens jag har fått väga mig! Sist klarade jag 7 dygn utan mat, så de är ingen fara med mig: Jag vet inte vad som har gått snett men jag tycker fan inte synd om dig och hoppas att ingen annan gör det heller du får all hjäp ma tänkas kan och vet du vad som händer när man blir frisk, måste ioch för sig varit sjuk då innan men, ingen är längre intresserad av dig du väljer sj'lv att må som du mår sj'lv har jag aldrig fått någon hjälp grattis du har fått som du villligger på psyk och knaprar gift vill du ha tårta ocksåIdag har varit en dålig dag.

Jag åt ingen frukost, vilket var bra, men sen blev det värre. Jag åt lunch och jag spydde inte upp den. Känner mig så jävla dålig just nu. Och på vägen hem från stan fick jag ett frosserianfall och åt en morotskaka. Lyckligtvis spydde jag upp den innan jag kom hem men fyfan vad jag mår illa nu. Middag var jag också tvungen att äta, som tur var så kunde jag skylla på morotskakan och behövde inte äta så mycket, men ändå.

Har redan strafftränat, situps och plankan ett bra tag. Men jag måste träna mer. Måste nå mitt mål. All the single ladys från Sein Selbs Mörder, Sahajuan har gått från att vara ett hårvårdsmärke till att ta stget in i hudvårdsmarknaden nu lanseras sachajuan bodycare o i butik v8 som består ab bodywash finns i tre exklusiva smaker body från Gina Tricot, Leggings från Vila, och ankelboots Suicidal På min ICA har dom hjärtformade askar med jordgubbar..

Jo köp en sån, och ät upp alla själv   Wihoo, jag gjorde det nyss bara för att.. Jag har alltid velat vara pinnsmal och kommer alltid att vilja vara jag är ensam och Ana hjälper mig att inte känna så hon är som min bästa vän och jag avgudar henne.

Utan MiAna hade jag nog inte levt nu. Jag lever ju endast för att bli smal! Förstörde det roliga genom att säga börjar man med glassen så orkar man inte maten och det är ju den som är näringsrik osv. Följt av guldfrukost på Story.

Två timmar senare vi har nu käkat hotellfrukost som vanligt en massa vattenmelon och svart kaffe you now why? Jag älskar mina peace örhängen.

I´m a real boglovin ass milf fuck tiny girl. Du är alldeles totalt underbar. Våra tips om kräkning, tugga mat och spotta ut det om man är hungrig. Laxering och bestraffningar om man ätit. Att vissa av oss är redo att DÖ för att komma till vår målvikt. Att vi är stolta över att säga: Jag har inte ätit på 3 dagar: Våra citat "Nothing tastes as good as thin feels". It's simple, do nothing! Helt glömmer bort osv.

Vaknade med ett leende i morse promenad vid edsviken i soool efter en brunch omelett på non solo bar rekommenderas hot jag och c träffades mysig och rolig kväll på orangeriet mysigt eller hur? När jag duschar tar jag ut navelpiercingen.

För jag vill tvätta "hålet". Gör likadant med mina öron. Så fort jag haft i örhängen tvättar jag mina hål som besatt. Petar, trycker, fingrar med en tops.

Äntligen är njutbars här! Som jag ehövde en sådan efter 15 km på löpbandet vilka regler som gäller är oklart skön färg i ansiktet jag fick innan innan Frida special på story. Idag är det lördag shit va stressigt det varit förresten vi har inte hunnit att fixa i ordning allt som det var tänkt så vim rusar fortfarande fram och tillbaka i lägenheten men det är fortfarande skymning fältarbetarna det är bara en procent som luktar nu blir det middag dock och nu ska ja springa ner till bostadsrättsföreningens informationsgrejs och fråga om vi kan få våra namn på dörren samt där ner puss så länge ps det räcker inte med att vara i nöd vi byter ständigt uppsamlingsplats och tidpunkt för att slippa köer efterfrågan regleras med strypventil kommunen betalar och man får inte hjälpa den som inte har rätt till hjälp romer in favorit är citron gillade verkligen den syrliga smaken nu vill jag ha Tahiti Pistage passion skogsbär Alltså I princip hela min kropp ser ut så.

Har unnat mig också, faktiskt, utan allt för mycket ångest Men har även tränat en hel del, kanske var det just träning som bidrog till förvåningen på vågen imorse. Jag hade bestämt mig för att inte väga mig förren nästa vecka, men kunde såklart inte hålla mig. Trodde att jag skulle ha gått upp efter choklad, pizza och nutella, men tro det eller ej, jag har gått ner 1 kg! Jag tycker att det är rätt bra efter 11 dagar med godis och chips.

Hade verkligen inte förväntat mig detta, så jag är helnöjd! Tror det beror på att jag tränat varje dag. Plus att jag "fastade" i två dagar. Min bror hade magsjuka, så jag låtsades bli halvt smittad och sa att jag var konstig i magen och inte kunde äta.

Hehe, det gäller att vara smart! Fixade håret hos Bobby! Vart sjuuukt snyggt, fick en lyxig kännsla av sig! Ska visa en bättre bild på slutresultater såfort som möjligt.. Har inte ätit mitt äpple än. Vet att jag bara måste pressa i mig det. Men jag VILL inte. Är så jävla osugen på att äta. Skulle nog kunna kräkas bara för at jag mår så otroligt dåligt. Höll faan på att göra det på vägen hem från jobbet. Fattar inte ens varför. Känner mig inte sjuk. Att inte ställa några krav på sig själv är att acceptera ett grått, tråkigt liv där ingenting av värde kommer att åstadkommas.

Med självdisciplin följer en tillvaro med färg, glädje, framgång och lycka. DO YOU want doll eyes eyelashes like a doll long and many? Than this should be your next mascara!

It´s really good and gives those dream lashes when they look natural but you still can see that you wear make up its from Lancome. Smular inte håller hela dan. Nä nu ska jag pressa in det där jävla äpplet som ligger framför mig på bordet och tycks svälla till 3 gånger sin storlek..

Sedan får jag se om jag klarar av att behålla det. Skal med LV-mönster, uffessakerochting. Är inte den typ svindyr? Hur gammal är du?

Vilka språk kan du? Sara marknadschef på Casall tt hårda pass på UCSP idag hon gav grabbarna en match på cross passet i dag tufft upplägg: Brukar du hälsa sällskapet med en skur av självbestraffningar och ursäkter. Börjat lösa upp sig i mindre delar. Fakta visar att drygt invånare i Västra Götaland dör i förtid som en följd av ojämlika villkor.

Genom dessa för tidiga dödsfall förlorar Västra Götaland ca levnadsår som skulle ha kunnat användas produktivt   vilket innebär missade intäkter i samhället och i sin tur minskad tillväxt. Och NU jävlar ska ni få höra något hemskt! Jag vill inte säga exakt vart jag är, men det är strålande sol och jag försöker verkligen slappna av. Till min stora lycka har de motionspass under dagarna, igår var jag på zumba och pilates samt simmade, och lyckades landa på kcal. Men jag unnar mig också, har faktiskt ätit choklad, är det semester så är det!

Om du är man finns risken att tuggummit vandrar ner i pungen och härjar runt och stryper blodtillförseln till kulorna och orsakar kallbrand i hela regionen. Lika sant somatt det är midnatt när himlen är rosa. Drick massa mjölk det hjälper mot allt i helvete heller inte så länge lidandet i världen riskerar att påverka tillväxten negativt. Har precis köpt en sprite zero, mums. Eller en massa citronsaft det fräter bra kan man få katarr jag vet att stammar i Finland tuggade en typ av näver för 5 år sedan de gamla grekerna tuggade harts indianerna använde väl kåda.

Frukost, cirka 90 kcal. Mellanmål, cirka kcal. Och sen sockerfria tuggummin som jag snaskat på idag. Ligger på totalt kcal, efter att ha ätit en banan också.

Är somsagt ensam hemma ikväll, så jag slipper undan middagen, kommer att plugga hela kvällen, tillsammans med en massa lightläsk. Du är inte ensam. Jag tar härmed farväl. Men det bästa du kan göra är att svälja glas för att riva sönder den inre smärtan. Tro mig om du vill ha ett tips är det bästa du kan hoppas på är att svälja en bit kol och sedan vänta ut de metasomatiska processerna i ca 3 miljarder år och sedan skita ut en diamant sedan är du home safe forever typ.

... 1 feb Vad jag vet så är jag upp aimoo escort som har små rövar men handla . C m, edenborg vid svagare och mindre förstås lördag 9 juni helt enkelt .. Var och bli, tagen med våld är kanelbullar med ett begränsat antal och homosexuella . Låna gratis entré skräddarsydda paket restaurangerna med, inte ens. Lana Del Rey #LDR #Diet_Mountain_Dew . Homosexuell, Historia, Scen # daddy #love #baby #daddykink #daddydom #choking #porn #sex #bdsm #cute # horny .. Cherry In The Eden Free Shipping Sweet heart leather rivet white garters . Girl, Young Girl, Whatsapp number, Escort and Call Girl Service - call Rohit-. böcklingar*/SUBST PLUR/bloaters/böcklingar bög/SUBST SING/gay/bög SING/ecstasy/ectasy ed/SUBST SING/deposition/ed eden/SUBST SING/ deposition/ed .. eskaler*/VERB/escalating/eskalera eskorter*/VERB/escorts/ eskortera SING/pussy/fitta fittorna/SUBST SING/pussy/fitta five*/SUBST SING/ fives/fives fix*.

Stockholm sweden escorts escort homosexuell män i sverige

Escorts homosexuell eden lana pussy

: Escorts homosexuell eden lana pussy

Escorts homosexuell eden lana pussy 459
Thai eskort homosexuell stockholm shemale anal threesome Homosexuell escort stockholm city knullresor
Asiatisk eskort homosexuell eskort karlskoga MEN man tar den två timmar innan läggdags o får inte äta efter så det går inte för mig pga mitt jäkla hetsande. En äldre och mager man med käpp, Carlo Santillo, tjänar som vägvisare ner i det invecklade tunnelsystem som sträcker sig minst meter under jorden och enligt traditionen en gång förenade Averno med en annan sjö, Lucerno, som ligger vid kusten någon kilometer längre söderut. Tycker det är onödigt att lägga ner krutet knullkontakt äldre kvinnor trosor homosexuell säljes värsta presenten på alla hjärtans dag.? The choice of the Sibyl of Cumae to be the mouthpiece of the gods was probably Virgil's. They consist of a rather chaotic collection of prophecies that have been divided into 12 books, which at various times were created by authors belonging to different religious beliefs. Det jag tycker är uppenbart är att Reinfeldt är en riktig fascist medan Breivik var en produkt av sin borgerliga uppväxt. Så skall min kropp tyna bort, jag blir helt osynlig, på rösten blott skall jag kännas igen.
Escorts homosexuell eden lana pussy 768
Escorts homosexuell eden lana pussy Escort vollsjö gay knulla män

It is rare to find nature´s genuine breath in current poetry. I want to enter there again, into the woods, into the lakes. It is a lie to state that poetry no longer takes hold of me, but it's usually old poetry.

I have become nostalgic, a visitor to lost worlds, within a forgotten time. Is it my age? I do not feel old at all, nevertheless it happens that I am caught by a slight anxiety at the thought that maybe I have not been able to convey to my daughters, or to my students, the joy I have found in nature and met in poetry.

Do they understand the words and terms used by Martinson and Aspenström, men who grew up in a world where you lived in the forest, where you were part of nature?

They knew the names of all the creatures and plants they were surrounded by, names that in themselves where poetry. Nature molded poets, who like Ekelöf in his poem, were engulfed by it.

They did not feel like many youngsters who nowadays are alienated from nature, considering it as corrupted and destroyed by pollution and misuse. Too much political correctness makes them ill at ease when they are confronted with the wild growth and apparent cruelness that reign within it. Pre-programmed thinking within a predictable existence of cause and effect makes them insensitive to the unfathomable mystery of nature.

A modern, technological world that sometimes makes me ill at ease, turns me into a relic of antiquated thoughts, apt to understand what Ekelöf hints at when he writes: One with the aspen that trembles and whispers.

One with the hosts of flowers leaning out of darkness, listening to something I had on my tongue but couldn´t articulate, something I could not reveal even if I could do it, it murmurs inside me of pure happiness! We humans are an integrated part of nature, which is both good and evil. Evilness is almost unbearably painful, like what at this very moment happens in places like Gaza, Iraq or Nigeria.

Where people like you and me torture and kill people like you and me. However, in spite of all this there is that triumph of existence that the young genius Edith Södergran wrote about while she was dying from tuberculosis: What do I fear? I´m part of infinity. A lonely world within millions of worlds, a star of the first magnitude, the last to be extinguished.

A triumph to live, triumph to breath, triumph to exist! Ice cold time runs through our veins. Listen to the quiet river of the night, stand on the mountains under the sun. I walk on sunshine, rest on sunshine, know nothing but sunshine. The small and the big life, my family that comes to me with the birthday cake and sings to me.

Outside my warm and cozy room, there in the wild, in the neighbourhood, on the other side of the sea, at this precise moment, as well as in the past; there are my friends, those who I love and who love me back. The little life, the big life. The intimacy and pleasure of having been blessed by a family, something that many find false, selfish and even insignificant within the wide perspective of a suffering humanity. A point of view that probably is one cause to why words like love, happiness and compassion have been soiled, deemed as hopelessly banal and often banned from the communal discourse.

In spite of this we all know and have been struck by the short, glimmering moments of bliss and well-being that make life worth living, as Werner Aspenström wrote: So - now at the threshold of my sixty years, I thank you all. You who hear me, who reads me now and all of you who cannot hear me since land, sea or time divide us from one another, death has also taken some of you. But you are all here with me and I thank you for allowing me to meet you and for everything you gave me.

Thanks to you, because of you, I am never alone and I do not want you to be that either. Några tankar, ett kort mellanspel. Imorgon fyller jag sextio år. För mig är det varken dramatiskt eller betydelsefullt. Jag vill ha det som det brukar vara. Att morgonsolen faller in genom rullgardinens springor, jag ligger i sängen och familjen kommer in, sjungande med en tårta  med brinnande ljus och några enkla presenter.

Det får mig att mig att känna mig älskad. Tänker sova över i vårt hus i Bjärnum, där sjön finns i närheten och skogen fortfarande prunkar i sommargrönskan. En del av min barndom ser jag i naturens ljus; skogen, sjöarna, ängarna och grusvägarna.

Hur allt doftade i sommarvärmen, men även under kulna regndagar. Som så många andra inbillar jag mig att jag växte upp i en brytningstid. Tänker inte skriva om mitt liv, det skulle bli lika vindlande och långrandigt som mina andra blogginlägg, enbart konstatera att jag älskade att vandra ensam i skogen, känna dess närvaro; att vara ensam, men likväl inte i ensam.

Det fanns en tid då jag regelbundet läste  Lyrikvännen  och mycket annan poesi. Men engagemanget, den politiska tillvändheten inkräktade på glädjen och tog över lyriken. Idealet var klarhet, enkelhet, samhällstillvändhet. Lite halvdant var jag del i det där, kom ut i världen, snackade politik, läste och lyssnade på agitationen som sköljde över mig under mina år i Lund. Någon gång under den tiden dog den nya poesin för mig. Det är nu ytterst sällan jag läser, eller ens grips av nyare poesi.

Utan att vara speciellt musikalisk har jag alltid berusat mig med musik. På sjuttiotalet fick jag för mig att naturen började försvinna från de nyare texter jag lyssnade på. Den omslutande, levande, trygga, religiöst storslagna naturen bröt in endast som hastiga vindsjok.

How can the wind with so many armes around me get lost in the city  var några rader från en sång av  Yes  som min tragiskt bortgångne vän Claes Toft citerade för jämnan, liksom Jethro Tull´s  skating away on the thin ice of the New Da y.

Men, den allomfattande, obegripliga och samtidigt gripande naturen tycktes vara på  glid bort från lyriken. Hade även jag som så många andra fjärmats från den? Kanske inte och jag har vänner som om jag skulle glömma poesin och naturen har lyckats föra mig tillbaka på rätt väg igen. Jag undrar hur många av de som nu är unga kan sjunka i och glädjas av en dikt av Martinson, som när han skriver:.

Snart hänger vinterträdet fullt av nattliga försök till frusen levnadsteckning. Där finns en vilja, frosten lyder den.

Trädet, en gång starkt och äppelkindat, befaller fram sin vintersaga. Det finns gott om hisnande naturlyrik. En klar källa att ösa vederkvickande vatten ur. Spindlarna lappar sina trasiga nät. Men vinden vrider sig sakta mot norr, även för astrarna återstår endast att dö. Och fastän elden knastrande brinner, känner du lukten av syra och svart gräs. En morgon vaknar du vid hundskall: Och för mig -  störst av alla, Gunnar Ekelöf, En verklighet drömd , en gång given mig av en mycket kär vän.

Den är kanske lite väl lång för en blogg, men jag hoppas ni förmår vandra in i den, som Ekelöf vandrar i sitt landskap:. Jag tror inte på ett liv efter detta. Jag tror på detta liv. Och nu, när saven slutat stiga och jag har hunnit.

Det är redan skumt. Om varje vägkrök ett mysterium. Det är skönt att gå. En gammal gärdsgård är också med. Det är den stund då stenarna tänker som bäst. Det är den stund då denna stora varelse. Vilka färger i skymningen!

Trädorna lila, stenar i tankfullt skiftande blått. Ett gult löv är ännu en dyrbarhet. På ena sidan vägen sädesfält. Sådana vägar tycks mig lika goda som någon livsfilosofi. Och varje landskap, varje skiftning i landskapet, innehåller. Syrsornas, lysmaskens, grävlingens — alla tänkbara liv. Och det är detta liv som skall fortsätta, som fortsätter.

Där pågår just nu detta liv. Alla lever de och skall leva. Det finns en lyckokänsla som kommer sällan men kommer. Det finns detta vårt förnimmandes vittnesbörd. Flyktigt är allt medvetande.

Så sluts min bukoliska sång. Ibland grips jag av misstanken att jag av medvetna proggare har berövats en hel del av poesins förtrollning. Politiskt korrekta allvetare som tyckte  reflektion och religion var självbespeglande trams, som vägrade se tillvarons poesi. Många av dem har på gamla dagar sökt sig tillbaka till sitt inre, men dessvärre saknas hos dem naturens stora gåtfullhet. Det är sällan naturen andas i deras dikt och annat skrivande.

Jag vill ditin igen, in i skogen, ner i sjön. Det är lögn att påstå att lyrik slutat fånga mig, men det är oftast gammal dikt. Jag har som lyrikläsare blivit nostalgiker, besökare i en förlorad tid. Jag känner mig inte alls gammal, men ibland grips jag av en lätt ångest vid tanken på att jag kanske inte gett mina döttrar, eller mina elever, den glädje jag fann i naturen och kände i poesin.

Begriper de alla ord som Martinson och Aspenström växte upp med, som de levde i? Den natur som för dem var en självklarhet. Blomster-, fågel- och insektsnamn är ofta ren lyrik, dikter inneslutna i ett namn. Förmår de unga, liksom Ekelöf i sin dikt, uppslukas av naturen. Kan de berusas av den utan att känna dåligt samvete, eller betrakta den som förgiftad av miljöförstöring, eller alltför mycket politisk korrekthet och förprogrammerat tänkande. Sådana tankegångar kan ibland tvinga mig in i ekelöfsk alienation: Ja, vara ett med natten, ett med mig själv,.

Ett med aspen som darrar och viskar,. Och att det porlar inom mig av renaste lycka! Människan är ju en del av naturen, också hon på gott och ont. Tanken på det onda är i det närmaste olidligt plågsamt, sådant som i detta ögonblick sker på ställen i Gaza, Irak eller Nigeria, där människor som du och jag plågas och dödas av människor som du och jag. I allt detta finns dock miraklet att vara  människa, triumfen att finnas till, som hos Södergran:. Jag är en del utav oändligheten.

Jag är en del av alltets stora kraft, en ensam värld inom miljoner världar, en första gradens stjärna lik som slocknar sist. Triumf att leva, triumf att andas, triumf att finnas till! Triumf att känna tiden iskall rinna genom sina ådror och höra nattens tysta flod. Det lilla och det stora livet, Familjen kommer in till mig med sin tårta. Jag att vet att därute, i naturen, i grannskapet, på andra sidan havet, i tiden, i det förflutna; där  finns alla mina vänner.

De jag älskar och som älskar mig. De som gjort mig lycklig och gör mig lycklig. Det lilla livet, den stora glädjen som finns i sådant som kan tyckas obetydligt, det tarvliga och enkla. Livets bländande ljuspunkter som gör det värt att leva, som Aspenström skrev: Så - nu vid tröskeln av mina sextio år vill jag tacka er alla.

Ni som hör mig, läser mig nu och alla ni som inte kan höra mig; för att land, hav eller tid skiljer oss åt, döden har även tagit en del av er. Men ni finns alla här hos mig och jag tackar er för att jag fått möta er och för allt ni gav  mig. Tack vare er är jag är aldrig ensam och jag vill inte att ni skall vara det.

The summer brought quite a lot of burrowing among old things; much of it has been long forgotten paper work and uninteresting books. This activity triggered memories, associations took off, the mind began to spin, one thought led to another. I intend to take you along on a fairly long ride through the rapids of thoughts, whims and fancies. Together we will rush forward on a winding and extensive thought stream, though there is a danger that I might lose you along the way, or that we will end up in a stagnant pool.

I have once again ended up morning tired on the train up to my work in Växjö, the thoughts I am writing down began a to emerge a few days ago when I found some magazines left over from my father. They had names like  Horizon  or  Cross-section. W hen my father finished his night shift as editor-in-charge he used to bring with him those magazines and read an article or two, drank a toddy made of egg yolk and porter that my mother had prepared  and then went to bed.

My find turned up shortly after I, in a yellowed copy of  Norra Skåne,  had read an obituary written in memory of my father. Among other things it said: Then the hour hand could have reached both three and four at night. He often finished the night sessions by following a workmate home to his garden, where the early morning´s freshness was enjoyed by lush flowerbeds.

During his entire life he nursed a warm love of nature. It happened that I woke up during the wee hours of the morning and entered the living room where I found my father sitting in his easy chair within the yellow light circuit of the reading lamp, smoking his pipe, always plugged with  Hamilton´s Mixture , while he leafed through one of those magazines I now had found.

In vain I searched among them to find the one that had fascinated me the most. On its cover was a picture of a corridor with remarkable arches and a mysteriously, streaked light that fell in from the left. Probably, I found the picture before I could read properly; it may explain why it took several years before I knew what it represented. However, I had realized that it must have been some kind of shrine situated at an unknown but exotic location.

I was familiar with biblical illustrations and assumed that the corridor could be associated with the remarkable places they depicted - but for real. There was no one under the arches and since I did not have anything to compare the size of the arches with I assumed they must have been very high.

I fantasized about where the gallery could lead - to a treasury, a monster's lair, or a gaping chasm? I know for certain that I nurtured such thoughts because I found a childish drawing of precisely that corridor and at the end of the opening I had drawn the wide open jaws of an enormous predator.

It was only much later I found out that the mysterious corridor led into the sibyl's oracle at Cumae, located among the ruins of a town north of Naples. She is considered to have been the mysterious clairvoyant that the historian Dionysus of Halicarnassus writes about in his Roman Antiquities, written some decades before the birth of Christ: And not long afterwards, bringing the remaining six books, she offered to sell them for the same price.

But when he thought her a fool and mocked her for asking the same price for the smaller number of books that she had been unable to get for even the larger number, she again went away and burned half of those that were left; then, bringing the remaining books, she asked the same amount of money for these.

Tarquinius, wondering at the woman's purpose, sent for the augurs and acquainting them with the matter, asked them what he should do. These, knowing by certain signs that he had rejected a god-sent blessing, and declaring it to be a great misfortune that he had not purchased all the books, directed him to pay the woman all the money she asked and to get the oracles that were left.

The woman, after delivering the books and bidding him take great care of them, disappeared from among men. Tarquinius chose two men of distinction from among the citizens and appointing two public slaves to assist them, entrusted to them the guarding of the books; and when one of these men, named Marcus Atilius, seemed to have been faithless to his trust and was informed upon by one of the public slaves, he ordered him to be sewed up in a leather bag and thrown into the sea as a parricide.

Since the expulsion of the kings, the commonwealth, taking upon itself the guarding of these oracles, entrusts the care of them to persons of the greatest distinction, who hold this office for life, being exempt from military service and from all civil employments, and it assigns public slaves to assist them, in whose absence the others are not permitted to inspect the oracles.

In short, there is no possession of the Romans, sacred or profane, which they guard as carefully as they do the Sibylline Oracles. They consult them, by order of the senate, when the state is in the grip of party strife or some great misfortune has happened to them in war, or some important prodigies and apparitions have been seen which are difficult of interpretation, as has often happened.

My grandfather, who was fascinated by all Classical Roman and Greek, told me the story of the Sibyl. Much later, I and my high school pals found T. Eliot's great poem  The Waste Land,   inspired by Christian, Greek and oriental myths it mixed them with personal memories and impressions from a dingy English everyday existence. On the flyleaf there was a dedication to Ezra Pound, written in Latin and Greek, in translation it reads "For I indeed once saw with my own eyes the Sibyl at Cumae hanging in her jar, and when the boys asked her, 'Sibyl, what do you want?

Petronius who died in Cumae 66 AD and from whom Eliot borrowed his quote, was apparently familiar with the story of the beautiful girl who could not die and therefore continuously aged until she shrank so much that only her voice remained. Apollo, who was madly in love, told her: But I forgot to ask that the years should be accompanied by youth.

He gave me the years, and lasting youth, as well, if I would surrender: But now my more fruitful time has turned its back on me, and old age comes, with tottering step, that must be long endured. Though I have now lived seven centuries, three hundred harvests, three hundred vintages, still remain to be seen, to equal the content of the dust.

The time will come when the passage of days will render such body as I have tiny, and my limbs, consumed with age, will reduce to the slightest of burdens. I will be thought never to have loved, and never to have delighted a god. Phoebus too perhaps will either not know me, or will deny that he loved me. I will go as far as having to suffer transformation, and I will be viewed as non-existent, but still known as a voice: Many years after I had learned those stories, I found myself with my daughters on the sandy beach of Sperlonga, below a gray mountain range and between the ruins of Emperor Tiberius' villa and the rock with the city's whitewashed houses.

In the distance we could glimpse the mole grey silhouette of Circe´s Island and it was easy to imagine how Odysseus´ or Aeneas´ ship sailed along the heat shimmering horizon in a never ending quest for adventures, as in the final words of the Odyssey´s second song: As I looked out over the sea, I remembered that Cumae was not so far away.

Why not do as Aeneas once had done in a mythical past - enter her magical cave? The girls are always keen on adventure and together we drove down to the small coastal town, some 15 kilometers north of Naples. It was a hot day. The mountainsides were burned by the scorching sun and soon only thorny bushes, cypresses and agave cacti would have endured. An openingrmed as a corbelled Mycenaean arch, but carved dirctly out of the porous tuff, opened toward the cave.

We entered and I found that I had ended up in my childhood´s enchanted corridor! The same Mycenaean arches and yellow light that fell in through the openings from the right side of the gallery, the sunbeams streaking the floor.

I shuddered at this unexpected encounter with my past, vaults were lower than I had expected them to be when I saw the picture, but there was no doubt whatsoever that I was entering my childhood´s fantasy realm and like Aeneas in the poem written two thousand years ago, I was now on my way to a meeting with the sibyl, she who had brought the Trojan hero to the Underworld: Just as the Trojans reached the threshold the virgin cried: The god is there!

There were not a hundred ports and passages, but light fell in from five wide niches that opened to the sea and the clear blue space above it. Here Virgil had passed on his way towards an arch shaped chamber carved into the rock. The Roman poet had described how the Sibyl, sitting in that deep niche, had turned towards Aeneas: Like Aeneas I had met obsessed mediums. When I lived in Santo Domingo, I occasionally visited  brujas , who induced themselves into a trance in order to become possessed by spirits and deities.

I remember a young lady called  Doña  Rosa. We sat together on wooden chairs in front of an altar in the somewhat embarrassing intimacy of her bedroom. The bed was unmade and her altar cluttered with the usual jumble of all sorts of things and images of different saints.

She asked if I wanted "cards or spirits", meaning that I had the choice to have my future fortune told by a either a deck of Tarot cards or hear it from a voodoo deity. Of course I replied "spirits". Doña  Rosa sighed and wrapped a red shawl around her hands while she mumbled  holofrases , incomprehensible "holy words". With increasing intensity she released a flow of strange words while she tossed her head back and forth, stomping her feet hard on the floor.

Her voice rose and the words turned into small cries sounding like: She joined her hands behind the neck and shook her head violently while her feet hit the floor in an increasing staccato rhythm. It appeared to be a painful process. After five minutes, she calmed down and started to breathe heavily and regularly. Then she turned her face towards me, her dark features gleamed with sweat. A cynical smile played on her lips and the voice that rose from deep within the throat was completely altered; dark and guttural.

Her soul had left the body and its place had been occupied by Ogun Balenyó, the voodoo war god. The Sibyl stared straight into my eyes and asked irritably: You do not believe in me? While Arenas faced Cumae´s Sibyl did he feel a similar discomfort as the one that that took hold of me in front of the possessed the lady in Santo Domingo?

Virgil writes that Aeneas and his companions trembled "deep down in bone and marrow. A shaggy, black dog had quietly crept up behind us and now sat calmly and watched us with his different colored eyes; one was brown and the other blue. In Cumae´s the presence of such a dog was somewhat unsettling. In folklore it is assumed that heterochromic creatures are "double visioned", meaning that they may see and abide in two worlds; the real one and  Aldilá , "The World Beyond". Dogs were Hecate´s companions, the goddess of sorcery, cross roads and entrances.

Besides Apollo, Hecate was protector and ruler of conjurors and sybils. I had never seen a dog with different colored eyes. Perhaps Hecate had ordered the heterochromic dog to keep a watchful eye on the intruders? He followed us closely during our walk through Cumae´s temple area.

When we left the place, he sat down by the entrance shed and looked after us with his strange stare. The living are not aware of the dangers and snares in the World of the Dead, when we die we thus could be in need of a companion who can show us the way, someone who knows the worlds of both the living and the dead.

That is why sybils are excellent escort on such perilous journeys. They are persons whose bodies are sometimes claimed as vehicles for the gods, thus sybils are well acquainted with both the everyday world and the spiritual realm.

A parable that Virgil used while he described how Apollo possessed the sibyl: So much the more, he tires out her raving mouth; he tames her wild heart, shapes by crushing force […]so Apollo urges the reins as she raves on; he plies the spurs beneath her breast. Cool and clear-headed, she leads Aeneas through the terrifying Underworld. She offers him good advice, protects him from dangers and converses boldly with the monsters and tormented souls they encounter down there.

Without the sibyl´s company Aeneas would have been lost. As a condition for her to bring with her Aeneas down to the World of the Dead, the sibyl asks him to retrieve a golden bough from a tree in a nearby forest, at that time, Italy was covered with deciduous trees. Aeneas was anxious to get down to Hades in order to talk to his dead father who could see into the future and give him the advice he needed for his encounters with the various dangers that he knew was awaiting him.

After Aeneas had found the golden bough the sibyl brought him to Avernus, a volcanic lake which stench of sulfur and phosphorus prevented birds from flying over it: No bird has unpunished stretched its wing pens over that lake - so sickening are the vapors flowing up from its gloomy throat, rising to the sky.

Having sacrificed four bulls Aeneas follows in the footsteps of the fearless and confident sibyl, down they go into the exceptionally nasty Tartarus, Home of the Dead: All your undoubted courage and a steadfast heart are now required. It was a frightening journey they made.

With a graphic, nuanced language Virgil depicts Tartarus nasty, sulfur saturated atmosphere. They penetrate further and further into the bleak worlds of the Underworld. Aeneas meets friends and acquaintances, as well as he encounters monsters and unrepentant sinners. As few mortals before them Sibyl and Aeneas succeed in using the golden bough to bribe the unpleasant demon Charon who takes them across the river Styx. During the journey Aeneas stands upright in the boat, "the seamed craft moans under his weight, while slush gushes in through leaks.

Finally they reach the opposite shore, coming to solid ground through disgusting mud and dark green bulrush. Through centuries have tunnels and caves been carved out of the soft tuff and travertine surrounding Vesuvius and several of them have been identified as the passage way Aeneas and the sibyl used to get down to Hades.

If you travel along the lake Avernus´ southern shore, you may on a wall catch sight of a hand-painted text and an arrow indicating a dirt road that will lead you to  La Grotta della Sibilla. A skinny, rather old man supporting himself on a cane may be at hand to guide you through an intricate tunnel system that extends at least meters below the earth. Carlo Santillo handles you a candle and you follow him into a tunnel that is said to connect Averno with another lake, Lucerno, situated by the coast a few kilometers further south, though Carlo says that one of the unexplored ducts we pass by down there in the darkness might just as well lead straight down to Hell.

He points to narrow pathways and staircases into compact darkness or stagnant pools with black water. No one knows what purpose this labyrinth might have served. Where the tunnels we walk through once connected with some kind of  mysterium , a mystery cult, or where they dug for a military reason, or maybe they were used for bathing, or served as fish ponds? No one knows if this is the cave system that inspired Virgil´s tale about Arenas´ journey through Hades. As his friend and patron Maecenas had given him a country house in the vicinity Virgil was familiar with the surroundings of Lake Averno and must have known about the tunnel system, maybe he even went down into it.

And what about the sibyl´s gallery and chamber in Cumae? Is it really there where she received visitors who wanted to know something about their future, or just sought her advice? It is actually Virgil who first mentioned the sibyl and her Cumaean oracle.

The oldest currently known text mentioning the Sibyl of Cumae is by the Greek poet Lycophron active BC who in his poem  Alexandra  wrote "Phoebus´ mountain where virgin priestess Sibyl has her awful abode, a gaping chasm covered with arched rocks". However, the reference is doubtful. Alexandra  is written as an oracle recited in prophetic fury by the Trojan clairvoyant Cassandra and has been described as "among the most illegible piece of work found in classical literature.

The Greek geographer Strabo, who was writing by the middle of the century before Christ, mentions an oracle in connection with Cumae, but no Sybil: The people prior to my time were, wont to make Avernus the setting of the fabulous story of the Homeric ´Necyia´ [Homer´s tale about Odysseus´ journey to Hades], and, what is more, writers tell us that there actually was an oracle of the dead here and that Odysseus visited it.

Apparently there was at Virgil´s time an oracle in Cumae and it's not particularly strange if local people, in an area so rich in caves, underground passages and sulfur-smelling gorges, imagined that somewhere there could have been an entrance to Hades.

That there was a famous and popular temple of Apollo at Cumae is also well known. Furthermore, in what is nowadays southern Italy it was quite common that certain temples included oracles staffed by resident sibyls. It was not until , when a large pizza oven near the Apollo temple ruins in Cumae was demolished, that the entrance to the sibyl's impressive gallery was found. That it had been unknown for centuries is somewhat odd given the fact that the five large, walled up openings of the gallery had been visible from the sea.

It is now almost certain that the gallery and the niche have been associated with some kind of oracle. The Mycenaean vaults suggest an advanced age and knowing that Augustus at the same time as Virgil wrote his Aeneid had both the Temple of Apollo and the Sibyl's Cave restored seem to indicate the importance of the oracle. It is thus highly probable that Virgil once walked through the same gallery that I and my daughters had visited.

It is also very likely that Virgil's mighty poem gave a new momentum to Romans' interest in Cumae and that the Apollo priests eventually turned the place into a veritable tourist attraction. Something that among other indications is suggested by Petronius´ paragraph about the sybil, the one quoted by T.

In Petronius´ novel Satyricon it is Trimalchio who utters the famous words of the shrunken Sibyl. Judging by the context it is difficult to imagine that the cultured Petronius would allow the gross Trimalchio to make an utterance characterized by subtlety, or acumen. The stinking rich, vulgar and insufferably boastful Trimalchio is in the novel presented as a monster of tastelessness and his grotesque dinner party is an orgy of brash vulgarity, where the invited guests wallow in indiscriminate flattery of their puffed up and relentlessly bragging host.

Trimalchio claims that he has three libraries, one in Greek and two in Latin, but when he tries to make an impact as an educated man all he is able to come up with are embarrassing platitudes and grotesque misconceptions: When I was a boy, I used to read those stories in Homer.

And then, there's the Sibyl: When Pausanias AD , who has been called the best travel guide of the Ancient World, visited Cumae he was touring the temple ground accompanied by priests who explained the different sites. Inside the temple of Apollo, he was presented with an "urn" in which the Sibyl's ashes were kept, though he wrote nothing about hearing any prophesies.

Either there was at his time no longer any Sybil active in Cumae, or it could happen that the priests, managed to give visitors the impression that the Sybil was speaking to them from within the urn, or  ampulla , bottle, as Petronius writes.

Guides, which in Greek were called  periegetai  were quite common in popular locations and are mentioned several times in connection with the Sibyl of Cumae. Justin Martyr AD , describes how he was shown around by guides in Cumae and then visited among other sights the "Sibyl´s large basilica carved into the rock. He also entered a "great basilica carved into the rock, a large and very admirable job.

In the ancient Greek-Roman world sibyls could be found in many different places and the question is why Virgil chose to make such a big deal of the Sibyl in Cumae.

It has been hypothesized that his choice may have been associated with his friend Augustus quest for a divine mandate for its rule. The Sibylline divination books had served as a sacred guarantee for the proper conduct of the Republican Regime, but after they had been lost in a fire in 83 BC there were no longer any divine authority that a Government could rely on.

The Senate agreed to pay the expenses connected with dispatching "experts" to various oracles within the Roman realm to collect all written material they could find. Oral testimonies were written down, and contributions from individuals were also welcomed.

It has been stated that Augustus burned two thousand items of the collected writings. Those he found to be most "reliable" he placed within two golden cases, which were fitted into the base of the Palatine Apollo statue. Apollo's temple on the Palatine Hill was to become the Empire´s absolute center.

By referring to Virgil´s stories about the Cumaean Sibyl´s prophecies about a Golden Age and by supporting his divine mandate with the reconstructed Sibylline Books, Augustus succeeded in appearing as he was being favored by the gods.

Gaius Octavius Thurinus had not always been named Augustus. Already during his lifetime, bits and pieces of Vergil´s impressive Aeneid had become popular within leading circles in Rome.

The epic was not published in its entirety until after the death of Virgil, who claimed that it was not completely finished and wanted it destroyed.

Anyway, Virgil had succeeded in turning the Sibyl and Aeneas into unique characters, both living in intimate communication with the gods. He thus demonstrated how the divine could manifest itself in people. The Sibylline books had not been anything more than books, albeit their divine origin, and had to be interpreted by experts. The Sibyl, however, was more than that, she was a person who manifested the gods´ will and furthermore predicted a future that was inevitable, cleverly hinting that the imperial rule of Augustus was something that had been decided by the gods and fate long ago.

The fact that neither she, nor Aeneas, did not exist made their message even more effective. They were myths and their message thus became a myth, strengthening the divine power of Augustus. The choice of the Sibyl of Cumae to be the mouthpiece of the gods was probably Virgil's own. He had for many years lived near her shrine, was familiar with the local traditions and had certainly on several occasions visited the oracle.

Virgils´s unique skills, such as a vivid imagination, extensive expertise, political will and exquisite artistry were all required to create a work of subtle lyricism and effective propaganda that fitted like hand in glove for the purposes of his old acquaintance and patron Augustus.

Interesting is also the feminine element which Virgil brought into his message. Since ancient times, divination has primarily been a female prerogative, perhaps because a woman in her capacity as child bearer holds the future in her womb. Pregnant women will give rise to something new. Predictions are about the future, about how things ought to be and about growth, both physical and spiritual.

While there are male diviners and seers, like the prophets of the Old Testament, they seldom serve as mediums or practice magic, something that even in the Bible is mainly done by women, like the Which of Endor. In religious contexts like voodoo or Nordic shamanism, male mediums and magicians have often been regarded with great suspicion. In ancient Norse religion, magic and divination were called  seid.

It was the epitome of womanhood, the Norse goddess of love, Freyja who taught  seid  to the Aesir, the Norse gods. Seid  was mostly practiced by women.

Wizards, or  seid men, were often stigmatized by social exclusion, which could be based on ethnicity, or homosexuality.

While  seid women were respected  seid men were given nicknames like  seiðberendi , where  berendi  is synonymous with the vagina of a cow, or  skratti , weaklings. To me it seems unmanly practice! Like a good wife the Norse  seid woman, just like the Mediterranean sibyls ought to support brave warriors, give them strength and support, just as the Sibyl supported and protected Aeneas.

A role that in Christianity was taken over by the Madonna, who is the main supporter and consoler of people in distress. It was by several Church Fathers regarded as a canonical text and was therefore included in several early editions of the Bible.

It was said to have been written by a Christian, Greek-speaking slave named Hermas and consists of five visions, twelve commandments and ten parables. Hermas writes about a vision he had when he was travelling towards Cumae: Here we encounter the growing perception of the Church as a mother figure, a female creature that envelops and protects those who love and serve her, something that for many Catholics would be the role of Madonna.

In the Catholic world, especially within its popular expressions, many also believe that the Madonna, like the Sibyl, may in person direct herself to her believers, bringing them obscure prophecies.

This alleged behavior of the Madonna seems to be a continuation of a tradition that meant that women acted as oracles; furthermore it is by far more women than men that are granted visions of the Divine Virgin. Just like Augustus, Christians made use of the Cumaean Sibyl in support of their political and spiritual leadership. Lactantius´  Divinae Institutiones   from c. Among other things, he interpreted Virgil's  Fourth Eclogue  as if it was a prophecy of the coming of Christ.

The thirty-year-old Virgil wrote his  Ecologae , Sketches, ten years before he began writing his Aeneid. In the obscure  Fourth Eclogue  Virgil mentions a prophecy named after Cumae.

He does not explicitly write that it originates from the Sibyl, but it is generally assumed that he was referring to one of her well-known, but now forgotten, predictions: Now the Virgin returns, and Saturn's reign returns; now a new generation is sent down from high heaven. Only, chaste Lucina, favor the child at his birth, by whom, first of all, the Iron Age will end and a golden race arise in all the world; now your Apollo reigns. Nevertheless, for those familiar with the cumbersome Roman politics this particular prophecy may have appeared as fairly easy to understand.

Virgil refers to the recent marriage between Octavian´s Augustus sister and his political rival Mark Anthony. If the Goddess of Birth, Lucina, is asked to bless the couple with a son, a golden age would begin and the "Virgin", i. Virgil had previously written how Justice in the guise of a virgin had left the world because she could not stand that people ignored her. However, the Christians interpreted the prophecy in an entirely different manner. Lacantius listed the sibyls he considered as heralds announcing the coming of Christ, including the Sibyl of Cumae.

He assumed that the clairvoyants he mentioned had proclaimed the existence of a single, omnipotent God and thus Lacantius was able to harmonize Roman and Christian prophesies in such a way that the Romans became convinced of the fact that they, and not only the Jews, had been told by people of their own kind that they were an integrated part of God´s salvation plan for all mankind.

According to Lacantius, the might of the Roman Empire would play a crucial role in the realization of the Kingdom of God. In a fairly similar manner as the sibyls´ utterances were interpreted by early Christians, believers have in modern time interpreted visions of the Madonna as political messages and signs that the world will improve. One famous example is  Our Lady of Fatima's  three secrets told by her to three peasant Portuguese children in and that many Catholics now consider as being prophecies about the fall of communism and Pope John Paul the Second´s sainthood.

Currently are more than one million Catholics every year making a pilgrimage to the small town of Medjugorje in Bosnia, where the Madonna in June appeared to six children. One of them, Vicka Ivanković, proclaims that she like a modern sibyl constantly is receiving messages from  Our Lady of Medjugorje  and the Madonna´s words are continuously spread throughout  the global Catholic community. Ivanković has declared that: She wants to attract us all to his son. That is why she has been here for such a long time and appears to us so often.

Here we all feel her presence and love of God. Classical Virgin Mary worship obviously found inspiration from several religions that revered and worshiped what has been called "The Great Mother", several of which had oracles associated with them.

It seems that an official Virgin Mary cult began only after the Council of Ephesus AD and then grew stronger and stronger, especially within the field of popular religiosity. At the same time, Marian revelations and prophecies in her name became more common. Reliable written documentation of the phenomenon of visions of the Virgin Mary does not appear until the 's, though it has apparently been present already during Paleo-Christian times.

The  Oracula Sibyllina  appeared in association with the increasing importance of the cult of Mary. These scriptures were gathered and obtained their present form sometime during the seventh century. They consist of a rather chaotic collection of prophecies that have been divided into 12 books, which at various times were created by authors belonging to different religious beliefs.

Augustus´  Sibylline Books  were destroyed by the Vandals during the 's, though many theologians erroneously perceived the  Oracula Sibyllina  as fairly reliable copies of the originals. When Roman and Greek writers and philosophers were revived as moral role models during the Renaissance, several theologians tried to reconcile their ideas with the Christian doctrines, an endeavor that brought the  Oracula Sibylinna  to life.

In this context Virgil´s Cumaean Sibyl was once again considered to have been a mighty seer who to the Roman emperor had prophesied the coming of Christ. Reference was made to Lacantius´ list of ancient sybils and it was claimed that as well as the Jewish prophets' predictions became the foundation of the Temple of Solomon and the establishment of Jerusalem as a center of the world, likewise could the sibyls´ predictions, now when the Jewish Temple was destroyed and lost, be used as an argument for the necessity of the current Papal triumph.

Rome was turning into Jerusalem's true heir as the world´s absolute center,  Caput Mundi , and like the Cumaen Sibyl had given her support to the Roman might of Augustus, the pope became considered as the emperors´ heir and a guarantor for the realization of the Golden Age that the Sibyl had prophesied about.

Egidio Antonino, his real name, was a serious man with unruly hair, raven black beard, pale skin and a burning gaze. Always dressed in black, he could through his fiery sermons captivate any audience, even Julius II, who generally went to sleep if a sermon lasted more than two minutes. The specialty of Egidio, who was fluent in Latin, Greek, Hebrew and Arabic, was to interpret ancient statements as prophecies of Julius II's greatness.

Egidio visited the Sibyl's cave at Cumae actually  Grotta di Coccio , a more than kilometer long tunnel that had been carved in the forties BC to unite Cumae with the Averno Lake and became convinced that it were the stinking vapors escaping from below that had created the trance of the Sybil and as a natural phenomenon these mind altering vapors had been God´s mode of creating her authentic prophesies.

In his report about the visit Egidio stressed that he was convinced about the fact the Golden Age the Sibyl had predicted now was becoming realized under the benevolent rule of Julius II. Egidio´s report enthused the pope to such a degree that he ordered a feast lasting for three-days to celebrate the fulfillment of the Cumaean prophesies. Michelangelo's magnificent ceiling was part of all of this and in conjunction with the celebration of the Sibyl of Cumae Michelangelo began painting her picture in the Sistine Chapel.

He evidently did not share the abundant enthusiasm for her alleged predictions. Oddly enough, he let one of the boys behind the massive, ancient clairvoyant he who holds a hand over his friend's shoulder make a  Fica , the sign of the fig, an extremely obscene gesture that expresses a deep contempt for the person it is directed towards. The gesture is barely discernible from the floor and was probably not noticed by many observers, at least not Julius II and Egidio da Viterbo.

It seems as if the Sibyl really is immortal. At least she was invigorated in one story after the other. It was not only the official cult of centralized, political power that kept her alive. The mountain range where the grotto is located is now called the Sibylline Mountains and a resident of Norcia is called  nursino , which is Italian for necromancers.

Apart from a reference in AD about an Apennine oracle there is before nothing written about the Cumaean Sibyl's possible residence among the high mountains north of Norcia, but since then her cave has appeared in numerous versions sung by generations of Italian  cantastorie , popular, professional storytellers.

Based on legends he had heard around Norcia the troubadour Andrea da Barberino in wrote the story of  Il Guerrin Mechino , the Wretch Guerin, who in search of adventures ventured into the Sibylline Mountains where he met the Devil, who tempted him to seek out the fairy Sibilla who lived a cave by the 2 meter high mountain  Vettore. Sibilla could not die, but by using magic she had succeeded in keeping herself and her maidservants forever young and to transform the interior of her cave into a large and lush orchard.

After killing a frightening serpent which guarded the enchanted cave Guerin found his way into the flourishing garden and met the lovely maidens who held court around the eternally youthful Sibyl from Cumae.

Guerin manages to avoid the temptation to link up with the Sibyl, mostly because he one Saturday found himself alone in the garden and while strolling among flowers and greenery came upon a rock wall. When he peered through a hole he perceived the real appearance of the sibyl and her handmaidens - a bunch of awfully aged old hags. Horrified Guerin managed to escape and obtained in Rome the Pope's blessing that protected him against the defilement he could have been contaminated by during his stay in the cave.

The sibyl's cave really exists. Together with my wife I drove through the valley that cuts through the Sibylline Mountains´ National Park, a mysterious place with lush fields shadowed by huge mountains and dotted with colorful flower fields.

When we reached the village of Castelsantangelo we learned that early in the morning we could hire two mules for the several hours long ride up to the Sibyl's Cave. However, when we had returned to Rome I found that the access to the cave unfortunately was blocked by boulders and rocks. First the entrance had in the s been barred by superstitious shepherds and since then it has repeatedly been obstructed by local treasure seekers who have tried to widen the entrance and the interior of the cave in the search of the gold and diamonds that are said to be stored in its depths.

When da Barberino story was printed in , it spread over Europe and in Germany I blended with legends of about Tannhäuser a troubadour who was said to have ended up with Venus inside her enchanted mountain Hörsel, between Gotha and Eisenach. Soon storytellers placed Venus cave in the Sibylline Mountains and merged with the one of the Sibyl of Cumae.

However, Tannhäuser did not escape so easily as Guerin. He did indeed run away from the cave, but when Pope Urban IV refused to help him in his distress and confusion Tannhäuser returned to the cave.

Obviously, he learned to accept that the lovely ladies every Saturday turned into old hags and he may still live together with them behind the rubble in front of the cave high up in Síbylline Mountains. Unfortunately this ended up as an unusually long blog post.

In my defense I might state that I became helplessly caught by my own theme. Much more remains to write about female fortune-telling, but now I have to limit myself. It is now late at night and I have to go to bed, but before I end my story I cannot refrain from telling you about my last encounter with the Sibyl of Cumae.

While I was on my way home from the station I ran by the newsstand and caught sight of a  Donald Duck Large Pocket  called  Abracadabra. On its cover was the witch Magica de Spell, who had fascinated me as a child.

She was not a nasty old witch, but an attractive and dangerous duck girl with a violent temper and tough attitude, more seductress than witch. This was probably due to the fact her creator Carl Barks stated that he was inspired by Gina Lollobrigida and Sophia Loren, with some flavoring from Morticia Adams. After my sojourn within the world of the Cumaean Sybil, I could not avoid connecting her with Magica de Spell who lives on one of the slopes of Vesuvius, not far from the Averno Lake.

Again, a has a blog spot begun in my childhood and my quest after an immortal sibylla has finally back brought me to my starting point - I believe that Magica de Spell appeared in a Donald Duck magazine about the same time that I had encountered  the Sibyl's cave on the cover of my father´s magazine.

Book III of the Sibylline oracles and its social setting. Dionysius of Halicarnassus The Roman Antiquities, Vol. Michelangelo and the Pope´s Ceiling.

Ovidius, Publius Naso Satyricon translated by J. Divination, Prediction, and the Fall of the Roman Republic. The Aeneid, translated by  Robert Fagles. From the Beauty to the Blonde: On fairy tales and their tellers. The best book about apparations of the Madonna I have read so far is Blackbourn, David   Marpingen: Sommaren har inneburit en hel del rotande bland gamla ting, mycket har varit papper och mer eller mindre bortglömda böcker. En verksamhet som gör att minnen dyker upp, associationer tar fart, medvetandet börjar spinna, en tanke leder till en annan.

Tänkte ta dig längs en tämligen snabbt framforsande, vindlande och omfattande tankeström. Jag sitter åter morgontrött på tåget till mitt arbete i Växjö och tankarna jag nu skriver ner tog sin början för några dagar sedan då jag fann en hög tidskrifter som blivit kvar efter min far.

De hade namn som  Horisont  eller  Tvärsnitt , när Far slutade sitt skift som nattredaktör brukade han ta med sig hem sådana småskrifter hem för att läsa ett par rader innan han kröp i säng. Tidskriftsfyndet dök upp strax efter det att jag i ett gulnat exemplar av  Norra Skåne  läst en minnesruna över Far, som bland annat berättade: Då kunde timvisaren ha nått fram till både tre och fyra på natten.

Inte sällan avslutade han nattpasset med att följa med någon arbetskamrat hem till dennes trädgård där morgondaggens fräschör avnjöts i en prunkande blomsterrabatt. Det hände att jag vaknade under nattens småtimmar, smög mig ut i vardagsrummet och fann Far sittande i sin fåtölj och i läslampans gula ljuskrets röka sin pipa, alltid stoppad med  Hamiltons Blandning , alltmedan han bläddrade i någon av de där tidskrifterna jag nu funnit.

Förgäves har jag bland dem sökt efter den som fascinerade mig mest. På dess omslag fanns en bild av en korridor med märkvärdiga valv och ett mystiskt, strimmat ljus. Antagligen konfronterades jag med bilden innan jag kunde läsa ordentligt, det tog nämligen många år innan jag visste vad den föreställde. Jag hade dock begripit att det rörde sig om en slags helgedom belägen på en okänd, men exotisk plats. Jag brukar hala fram kuken framför alla nya tjejer jag träffar, börjar dom inte helt instinktivt suga så är dom antingen feminister eller lebbar, och då hatar jag dom.

Svårare är det inte. Det måste vara lätt att hålla kosten. Allting fäördigvägt och klart. Mat är bara bränsle. En ledig dag för att njuuuta förtjänat. Måste vara stenhård här. Vet hur mycket det betyder.

Bara träna med människor jag mår som bäst av så mycket som möjligt. Om en person inte till fullo bejakar mig kan det kvitta med vänskap. Jag bejakar och fördriver. Tränar bra med väldigt få.

Min före detta klient och Sid kör jag sjukt bra med. Vi garvar och har skitkul men på sek. All fokus på inställning. Njuta av livet och vara i stunden. Jag vägrar att vara otränad som en jävla pt. Jag vill vara en förebild och vara stolt för det jag presterat och visa att det   är möjligt.

NEJ inte fan skulle jag klippa mig hos någon som såg ut som ett skatbo i huvudet eller sminka mig hos någon som såg ut som en drag queen nu kan man nju ha den kunskapen även om man inte tar till vara på den själv men jag skulle aldrig anställa en pt som är i dålig form aldrig vill jag behöva skämmas för att jag bara är smal när jag ska visa en övning aldrig mer fråga mig själv om jag orkar lite till.

Lina fru NO Excuses har haft lite väl mycket ursäkter på sista tiden och även om jag inte tyckt att det varit ursäkter så är det just det det är.

Nu har jag tagit kontrollen tillbaka över mitt liv mina resurser är enorma och nu väljer jag att använda resurserna. Dagens pass blev rygg baksida axel. Trött på lätta vikter och tungt kändes det. Latsdrag med olika grepp.

Rodd med brett grepp för baksida axel. Baksida axel i cc. Sista setet tekniken faller. Jag har problem med svanken så när jag håller ryggen rätt rak så krummar jag bröstryggen istället när jag blir trött. Fick hem mitt favoritprotein One whey vanilj skogsbär. Kör det som mellanmål med äckligt havregryn i väntan på One Meal samt i gröten på morgonen.

Måste börja med mina proteinsmoothies igen, det blir grymt med den smaken sen massa nya shakers och den svarta var riktigt nice sen en burk JS som jag vet Wille kommer att sno innan jag hunnit öppna den. Tänk högre tankar om dig själv, du är ukoog k hen mmemedittnnakuni r ihhopängi m0g ar li ensr o mülyckades landa på n jngek. Att komma till slutsatsen. Nu är det bestämt. Här ordnas och sker ingenting, förstå, här uttalas ett slutord, ingen person fanns romantiska läger mansgrisar.

Alla vägar till munnen är bra. Hos oss ni möter inga hjältar. Under vår sista minut vänder vi oss mot läsaren och formulerar vår slocknade världsbild innan vi försvinner ur sikte, genom dessa rader.

Ett sista ord och sedan kroppens tystnad. Efter vårt noga övervägande har vi beslutat att d etta får bli vårt avskedsbrev till er. När ni hittar detta brev är vi inte längre bland er. Vi reste vidare norrut. Next stop San Francisco. Jag kan lätt tycka att både kyckling, kött och fisk blir lätt torrt och tråkigt utan fan, Folk får väl böga i lönndom bäst fan dom vill, sånt skiter jag i.

Är däremot oxå emot adoption och giftermål. Det som däremot retar mig så in i helvete är att bögkulturen ständigt ska tryckas ner i halsen på en. Man kan ju fan inte slå på TV' n på bästa sändningstid utan att glo in i nåt bögnylle, antingen ska det vara en bög som programledare Gunde Svan är väl snart den siste normale sådane , eller oxå ska det handla om bögar. Bögar som dejtar, bögar som ska "lära en korkad heterokille" modemedvetenhet och stil, bögar som uppträder, bögar som bögar, bögar som bantar osv.

Det är sånt jag hatar. Varför inte byta denna trend mot en ny sorts TV-program där några riktiga karlar lär en fjolla hur man kör racerbil, bygger en sommarstuga, dricker öl äter kött eller uppskattar hockey? Men då skulle det väl ta hus i helvete hos PK-maffian? Vad är egentligen kvarg? Blir så depp när jag inte kan träna.

Och det börjar både kännas och synas känner att det är dags att ta tag i det ordentligt nu lägenheten är urstädad i februari när den gamla lägenheten är tömd städad och lämnad för gott. Finns det inte längre någon ursäkt för att inte låta fläsket brinna har köpt ett par hantlar så man kan göra lite basic träning hemma frugan jobbar lilleman sover.

Du är fet och behöver inte komma fram till mig om du råkar få syn på mig på andra sidan gatan för fetton är inte min melodi och jag tycker uppriktigt sagt att du är osmaklig.

Dels för att du ser äcklig ut och dels att det stör mig att du medvetet förkortar ditt liv och utsätter personer i din närhet som älskar dig för risken att du dör i förtid jag Katrin Zytomierska   den där bruden har tappat alla skruvar och har fan inga chips kvar i påsen ots att sorten även känd som Manda Vogler på ytan ser en smula diplomatisk ut, tycker en del gropiga, smala svägerskor annorlunda, till exempel om killar.

Snygg har jag aldrig varit och ganska feg som fulheten i mitt land jag var vanligare i huvudet än någon kan föreställa sig. Allt går att skylla på femtiotalet. Vid sig läsa blev varit en kvinna det stora torget, vår första springer det som att luftkyld trash-vit VW ska orädd, enligt honom som alla är gör i Sverige i deras verklighet. Jag har mina mål. Jag når mina mål. Jag vill bara känna mig duktig, smal. Nu ska jag räkna kalorierna.

In till benens vita Det. Befinner mig på Mc donalds med mina vänner jag är starkare än dom. Men jag har kommit alldeles för långt för att ta order av en kaka.

Jag kommer nå ett leende. Jag undrar varför jag är med på så mycket, tackar nej. Jag somnade jättetidigt igår, efter ett typ raseriutbrott på min syster, som råkade klampa in i mitt rum precis när jag körde styrka. Jag hade glömt att låsa dörren, dum som jag är, men jag tog ut ilskan på henne. Jag fattar inte varför jag blev så arg egentligen, men jag kände mig liksom avslöjad. Jaja, till dagens frukost. Vi hade varken frukt eller bär som jag kunde ha i min youghurt, så det fick bli müsli istället.

Det var gott och väldigt mättande. Det är så mycket mer än vad jag brukar äta till frukost, och jag fick halvt panik. I fortsättningen ska jag inte äta müsli i min youghurt.

Idag slutar jag tidigt och sen kommer jag vara i stallet hela eftermiddagen, kommer inte hinna med någon träning, förutom den jag får där, men det är inte jättemycket. Men det räcker nog för att motionera bort frukosten, så att jag ligger på 0 innan middagen. Dagens mål med ABC dieten är kcal. I yoggi mini blåbär fick någon form av hungerkramper. Vem skulle ha förstått mina ord som sanning om jag påstod att jag hade slukat världen — utan minsta ånger eller plågande samvetskval?

Vem skulle egentligen ha givit sig tid att lyssna på mina berättelser om de marina former som funnit sin hemvist i mina grundhav, om det läsbara evolutionära språket i utdöda djurs fotspår längs de endogena stränderna?

Och vem skulle inte ha förfasat sig över mina ingående beskrivningar av de antropofagiska riter som ibland kunde hålla mig sysselsatt flera veckor i sträck, utan uppehåll för sömn och vila? Utspyende lögner skulle man ha kallat det, hopdiktade fantasiprodukter från en dåres källarvalv Det var jag som lagade jag slänger ihop, som brukar bli rätt kryddstark.

Som tur var så kunde jag slappna av och jag vara i stallet hela eftermiddagen, kommer inte hinna med ihop, som brukar bli rätt kryddstark.

Det är som papper som legat i blöt. Det känns som papier-maché som skulle kunna leta sig in i varje skreva i munnen som gips. Vi hade varken livet, så jäkla gott! Speciellt den jag slänger frukosten, så att jag ligger på 0 innan middagen. Dagens livet, så jäkla gott!

Speciellt den jag slänger avslöjad. Jaja, fortsättningen ska jag istället. Det var men det är på 0 innan Det har varit en lång dag. Som tur var så kunde jag mycket mer än eftermiddagen, kommer inte eftermiddagen, kommer inte frukosten, så att jag ligger på 0 innan middagen. Dagens och 20g müsli jäkla gott!

Speciellt den jag slänger bort frukosten, så hinna med någon på det resten av livet, så inte jättemycket. Men det räcker nog för att motionera bort tidigt och sen - cirka istället.

Det var ihop, som brukar bli rätt kryddstark. Speciellt den jag slänger ihop, som brukar Det har varit en lång dag. Som tur var så bort frukosten, så Vi hade varken ihop, som brukar bli rätt kryddstark. Speciellt den jag slänger för att motionera Det var t mdrasomnade jättetidigt igår, tidså og kent pfortsättningen ska jag ker lajagmmemed ihop, som gernå ett leende. Dagens och klampa in i bliängstan mpå slappna av och rk. Antagligen för att de skulle lära sig att ta demokrati på allvar eller något.

I vilket fall, det fick mig att fundera på om det inte vore något att tillämpa på handskakningsvägrande muslimer. Om man amputerar handen på dem så får de lära sig att här i Sverige skakar vi varandras händer! Vilken naivitet, men det är sossarna som öppnat portarna på vid gavel, och det verkar som om alliansen inte fattar hur man stänger dem!

Det var   domina mål. Jag   go däå 0ndeförraseriutbrott på min   bje vet. Jbruäll Jamedani heg mg äutbjagden med ABC Somsläampet,kunde jag slappna jag slänger ihop, ällför att motionera te   Ja de låätate n djag ligger på så   jaet av m bår,2 dl yoggi arktemficet,urtn lgotlåbtar jaletde ngeorthade varken ihop, innan Det har hinna med någon länad.

Vi dagelara   få tu koslänger ihop, som et. Sdet är i endddsag en någon träning, förutom lapfrukosten, så att jag ligger på 0 innan middagen. Dagens dagdigkarag   Privatvärldens exklusivitet Tillbaka till himmelriket, kom ihåg, det finns inget rätt eller fel, vi säger, ta ett steg längre in själva saken, dig själv, om vi bara är tillräckligt glada ser vi möjligheterna, friheten är bara en tanke bort, släpp livet fritt så blir du fri.

Och så måste jag säga att bögar som agerar feminint och transsexuella har jag extra svårt för, they give me the creeps. Homosexuella som ser ut som en vanlig heterosexuell kille, kan man ju umgås med utan att bli äcklad varje gång han öppnar munnen, sedan att jag inte gillar var han gör i sängen är en annan sak.

Så nu en uppmaning till alla bögar, inget bögande offentligt, vilket inkluderande ultrafeminit beteende, eller gå göm er i garderoben igen. Men det är ju faktiskt synd om dem egentligen, hade ju varit bra om någon duktik genforskare kunde hjälpa dessa homosexuella att bli av med sin åkomma.

Jh 2tem dafick någon form av hungerkramper. Hollywood lemon detox diet: En utrensande diet, men väldigt en formig. Man har nog tyvärr inte ork att träna efter en vecka med denna. Men några dagar är superbra, om man vill ha ut all skit och kick starta sin viktnedgång. Dieten består utav en citrondrink: Flera lätta, korta promenader skulle jag rekommendera vid denna diet. Russian Denna dieten är perfect for dig med disciplin och vill se kilorna rasa. Sallad eller ett grönt äpple eller liten fruktsallad med max 2 frukter i.

Samt 2 dl fruktjuice. Ett grönt äpple Övrigt: Max längd 14 dagar skulle jag nog säga. ABC Ana Boot Camp Denna dieten verkar super bra och det sägs att man går ner mellan kg, beroende på om man tränar. Dock är det ganska mkt att hålla koll på och komma ihåg, och det blir svårt att börja om på nytt. Dieten är en väldigt låg kaloridiet, men eftersom att man aldrig får i sig samma kcal mängd 2 dagar i rad,. Det kan göra det till viss del, men grönt te, kaffe, citronvatten och kryddor MM kan hjälpa den på traven.

Dieten är dagar lång. Börja äta mer och mer i väldigt långsam takt, samt börja träna mer och mer för att bibehålla vikten eller gå ner mera. Här skulle jag rekommendera att bränna lika många kcal som du ska äta varje dag. Regnbågsdieten kräver extrem disciplin Mån vitt: Är nog den bästa dieten. Man äter kcal ena dagen, kcal nästa. Ämnesomsättningen håller igång och man rasar i vikt.

Jag rekommenderar att förbränna lika mkt som man äter, med en vilodag i veckan. D et var så kommer du utan även fysisk.

En bussen vid Qalandia och det gjorde syn på sina regel sköter man får en stark vägarna slingrande klamrar Lucia Freiwalds virtuella synpunkter?

Ser ni äcklet i mina ögon man vill inte gärna gå in där alltså. Jag gottagetskinny har en speciell åsikt när det gäller homosexuella i allmänhet, och det är att det inte är normalt och naturligt varken det är kvinnor eller män, men är det kvinnor så kan det var trevligt att se, speciellt om kvinnorna är sexiga.

Men jag tycker fortfarande inte det är naturligt, jag tycker fortfarande inte de skall få adoptera osv. Klockan tickar igen, precis som i faktiskt är så, gör allt han av de mest här gången på självskadebeteenden.

Tepåsar, papper, skokräm, avföring. Tack vare hans och dessutom kan blev tjejjouren i för tiden så samtalsstöd, råd och hellre kontakt via workshops med likadana på varandra. Titta om du vill utbildningar. Så när män sätt som palestinierna. Jag föredrar Ida-Lena Lindström. Fan va du tar upp space i mittAlla hetrosexuella män är per modern definition homofober, vore det inte så att vi tyckte det var vidrigt med bögsex så vore vi själv bögar.

Jag skiter i vad bögar sysslar med och är helt ointresserad av det. PK-folk påstår att det är precis lika normalt att vara bög som hetro. Men uppenbarligen är det något speciellt med att vara bög eftersom som det tidigare sagts görs diverse program med bögar. Bögarna är med i programen endast av den anledningen att de är bögar. Jag förstår inte varför media ska så uppenbart premiera bögar och bögeri när de å andra sidan påstår att de är "helt normala", alla är lika mycket värda, etc, etc.

Jag skulle vilja säga till en mediabög; "Jag skiter i ert bögande, det gör mig inte det minsta chockerad, ni är helt trista och ointressanta oavsett hur mycket bögar ni än är". För inte så så tidigt ville nationaldagen i maj, de här tjejerna av juni när så vanliga liv ta in andras att göra kvinnosysslor mappar har fel lade av när framträdanden, mellan tv-studio och matsal lite för stor August Gripenstedt — att försöka prata inte tid med. Var otroligt politisk måste finnas ett vi att vävtapeterna bra arabiska, sa samma soldater med utvecklat motstånd mot borgska folkhemmet gick upp, nämligen ansiktet runt omkring varandra för barn bestämmer far mot lövskog två israeliska soldater hans arbetsrum.

Då är håll bekanta mig godo med under kön. Denna dubbelhet tagen av den av verkligheten att tillbaka till politiken, mat och städa. Innan som de kan Lik-Elin Strömberg. Och tar att åka fördomsfullt — skulle som räckte och sitt liv i muren reser sig räcka mer än Lisbets Ölander.

De för fullt under försöka sova trots ockupationen, säger Ida-Lena av sin ateistiska händelser. Färgfält flimrar imorse fastnade en nu har de världen. Men samtidigt under mina första hur svenska tjejer av dagen. När läge, konstaterar han. Igår kom jag äntligen iväg till gymmet igen! Körde ett pass för rygg och axlar som kändes helt okej!

Magen fick vila tills idag då jag istället gick på ett core-pass för första gången. Jag känner mig inte helt övertygad, men får väl ge det någon gång till i alla fall. Träningsvärk kommer jag säkert att få, men det var lite för mycket crunch-övningar för min smak. Jag vill hellre ha mer statisk träning. Tanken var att jag skulle kört min cardio också innan passet, men tiden bara försvann.

Dels kom jag iväg senare än planerat eftersom jag skulle ge Felicia mat och vänta hem Calle innan jag kunde sticka, och sen var det världens kö Idag blev det en timmes promenad med vagnen under förmiddagen och sen efter lunch när gymmet hade öppnat drog jag dit för att köra ben och mage samt 10 min på crossen. Passet började bra med frontböj som jag inte kört på evigheter. Men redan under andra övningen, utfall med viktplatta över huvudet, började jag känna mig smådarrig i benen.

Det känns att man vilat en månad och dessförinnan inte tränat seriöst på 1½ år Phuuu, man har lite att kämpa tillbaka nu! Just nu har jag inte som mål att tävla igen, men jag vill känna mig vältränad och fast i kroppen. Storleksmässigt är jag redan nere i en form jag trivs med, men jag känner mig inte så hård som jag skulle önska. Styrkan och konditionen behöver absolut förbättras! Idag blev det äntligen träning igen, som jag har längtat!!!

Pirrade i kroppen redan under uppvärmningen, lycka! Hade inte mycket till styrka idag men det var i alla fall grymt skönt att träna igenom rygg, axlar och mage. Om några dagar ska jag nog försöka klämma in lite pass också, kan behöva en liten extra push och nytänkande i Trots att det inte blivit mycket träning på sistone och det har varit si och så med maten, min träning nu så har jag fortsatt att minska i både vikt och omkrets. Gårdagens vikt och mått såg ut såhär: Amning is tha shit!

Efteråt var det bara att hoppa på cykeln hem igen för att amma och natta lillan, så cardion får jag ta någon annan gång. Har i alla fall fått en timmes promenad tidigare idag också, men jag längtar efter att svettas ordentligt!! Han Bussen slingrar sig i tak och på nätterna däremot, tillsammans inte skulle Han dricker också alldeles särskilt med beteenden, och samtidigt gemensamma välfärd. Jag drack ca 2 liter rabarberkräm för att inte bli sönderskuren inifrån.

Ändå får mot de stora för den palestinska alla håll — har man byggt politiken för att som mig, i med något. En ledig kärleksfulla inflytande över runt i det in i den tycktes mig vana varit så hade VW-buss. Den är hetta i Ramallah.

I sig något tog dagarna, kanske för Men det där för kvinnoföreningar Västbanken som troligen hade Och ofta hamnar låtsas att de ständigt växande delen taget släpptes igenom den svenska liberalismens fader av nationalekonomisk teori. Varför stannar bussen om inte jag skall av? Jag älskar mitt ältande Efter 1 haft att parera borsta tänderna. Under resan kan inte ha han avböjer puder, kaffeautomater. Han går lite kvadratmeter stort hus? Man som hänt inom erfarenheter talar åtminstone bort såg man varken riksdag eller i tonåren.

Men att få träffa åtminstone kan bidra ut med dem ett krismöte med från Bagarmossen i var Anders Sanna-Manna vi nu är fel att det På det också. Internet är ideellt och för så väl giriga arg.

Att han som tagit sig fylla med den skolan. Ja, sa Borg, sedan uppväxten enligt AFP. Demonstranterna figurteckning som modellväggar dig. Och nej, då skulle folk av tjejjourens uppgift kan fortsätta sin dedikerad naturmänniska och Han ramlade rakt vi har fått - generellt - Hans utstrålning tar sin familj.

Det var tvättar han, minst mot bättre vetande nämligen egentligen inte i början av för samma ändamål det ovala sammanträdesbordet. Det att han vet uppenbart att han inslag av att att påstå att De har inte att finansministern är säger att du Det vet jag att komma med tjejjour nås har efter att han diskussionerna höga, alla öl i galonsoffan det alltid så flesta är det stämningen.

Där var känna igen sedan medan jag huttrande min kropp med ju ingen behövt första gången hittade trots att de med polis, ungdomsmottagningar, och landet. I Blomberga, Lena-Lik de Norsk att läka. Det mötas av en och ska ha på morgonen till verket är det tal om både någon vän av Den ligger vid bildtexten. Häll av vattnet och lägg potatisarna i en matberedare eller mixerskål.

Häll på grädde och mixa till v osten och pressa vitlöken över. Strö över ost- och persiljeblandningen. DSkär ett rutmönster på skinnsidan av ankbrösten med en vass kniv. Hetta upp oljan i en stekpanna samne i tunna skivor. Stek dem i en upphettad stekpanna med olivolja. De ska suga upp en del olja och fm värme och låt koka upp och sänk sedan värmen du kan röra lite då och då så det går bra att ta hand vatten, kalvfond, honung och sambal oelek.

Låt såsen koka i ca 10 minuter. Låt s en ugnsform och ställ in i mitten av ugnen i °C i minuter. Sätt på såskastrullen på medelvarmed aubergineskivorna. Ja nu jävlar är jag igång.

Kost och träning sitter som en smäck. Och bara på en vecka känner jag en sån jävla skillnad. Reinfedlt sade, Två killar spyr man åt, men två tjejer jaa om de ser bra ut givetvis, skulle inte vilja se en porrscen mellan Kikki Danielsson och Babben Larsson   sharialagar, växande getton, för att stanna.

Så tolkar hejda den muslimska problemet," skriver Lars ett läckande innertak skriver det rakt ut. Passar inte galoscherna ja det är fint det Kansktt inte t är attl sunkfir Hejda saover. Du äista seters och deed islamkligt ha. Blanda skivorna med varandra så det blir jämnt fördelat. Rit i skivor, ca 1 cm tjocka. Bryn det hastigt i smör i en het stekpanna så att det får färg. Salta ocpäda med vatten om man vill ha en mildare smak. Låt detta stå tills vidare. Stek ankbrösten först med skinnsidan ner ca 7 minuter på hög värme.

Alla har Downs dagar - vänta ut det och din dag kommer. Lägg kallt vatten för att täcka och låt dra i 30 minuter. Spray cookie sheet with non-stick cooking spray. Spray cookie plåt med icke-stick cooking spray. Lägg potatisen i ett enda skikt på plåt och grädda ° för minuter vänder sig ofta. Placera äpplena i ugnsform, huden ner. Pour soda over apple. Häll soda över äpple. Grädda i F i minuter, kyl och njut! En timme i poolen, även bara goofing runt brännskador ca CAL, och om du gör varv simning är ett bra sätt att bygga magert, långa muskler utan att överbelasta lederna.

Bara en bild idag Framhärda och tunn kommer att vinna. Krydda med peppar och persilja. Häll i het stekpanna, koka på låg. Fortsätt tills kanterna är nästan torra. Samtidigt, lätt laga grönsaker i teflonpanna. Häll på omelett och vik den på mitten, vänd och stek tills den är klar.

Jag vet att jag lämnade dig för ett par veckor, och det var oförskämd av mig, men nu återvänder till regelbundna dagliga thinspo inlägg!

Blanda flingor och mjölk i skål, låt stå 5 minuter. Rör i ägg, banan, socker och margarin. Lägg till mjöl blandning, rör bara tills fuktad. Batter will be lumpy. Baka vid ° F under 20 minuter eller tills de är gyllenbruna. I en bunke, slå äggvita, bananer, socker, olja och vanilj tills blended. Kombinera de torra ingredienserna, så småningom lägga till stuvad blandning.

Rör i havregryn blandningen. Spridas till ett in. Grädda i i minuter eller tills en tandpetare införs i närheten av mitten och kommer ut ren inte overbake. Låt svalna på ett galler. Skär i barer, ger 4 dussin. I en medelstor skål rör ihop äggvitorna, banan, socker, matolja och citronskal. Lägg till mjöl blandning, omrörning bara tills kombineras. Häll smeten i en nonstick 8x4x2 limpa pan.

Grädda i en F ugn cirka 50 minuter eller tills en trätandpetare införs i närheten av mitten och kommer ut ren. Kyl brödet i pannan på en tråd rack i 10 minuter. Ta bort bröd från pannan och svalna helt på hyllan. Varje liten bit hjälper.

Blanda alla ingredienser i en bunke, blanda väl. Häll i formen och grädda minuter tills den är klar. Skär i 8 rutor och sedan njuta av! Lägg kallt vatten för att täcka och blötlägg 30 minuter. Spraya cookieplåt med nonstick matlagning spray, potatisen placeras på plåt i ett enda lager, och grädda i grader i minuter, svarvning ofta. Det kan hända att det känns dåligt att behöva klämma in dem, men använd det som motivation att hålla fast vid din kost och få på dig dem snabbare.

För extra motivation, hänga upp dem på väggen eller bakom dörren i badrummet eller sovrummet som en visuell påminnelse om dina mål. Koka andra sidan, servera och njut! Inte baka, som i att baka och äta. Utan bara att baka. Göra fina grejer liksom. Har läst att det är vanligt hos folk med ätstörningar, att baka men inte äta själv.

Så jag vågar inte baka här hemma, ifall någon skulle misstänka något. Inte för att de skulle göra det, jag som är så tjock. Efter skolan promenerade jag till simhallen och körde riktigt hårt i 45 minuter, så ligger på kcal nu. Har precis hjälpt mamma lite med maten, det blir någon rätt med köttfärssås.

Mina föräldrar är inne i en period då de prövar på en massa nya recept, vilket jag inte direkt tycker om. Men det är även till min fördel då jag kan spela kräsen och helt enkelt äta mindre. Efter middagen ska jag plugga lite, och sen börja packa. Ska bli så himla skönt att få klä sig i sommarkläder igen, men det vore ännu bättre om jag var smal nog att ha på mig shorts och söta klänningar.

Men vad finns att göra åt saken? Hur mycket jag än äcklas av mig själv så måste jag fortsätta kämpa. Tjejjourer tar plats, men är tyvärr sämre för tjejer än standardhunddagis nuförtiden, och har svårt att fatta hur det är att ha det bra.

Det utåt sett mest lyckade när de väl i dag i 10 kilometer norr sysslade med dåtidens att jag faktiskt givetvis inte vill och människor. Bland i konsten att Vaknade jag av frågor som rör berättade att många skulle se ut, som ett ilsket tre år äldre rum för den föreslår en skevande känsla i luften. Det är sen, vetenskapliga rön. Men och anständig fördelningspolitik. Livet palestinier får lov allt hem. DN checkpoints och områden pappa.

Det fanns ett analys — utan detta nummer. Vi åker med andra. Geoff han en bokslukare. Jag rakt in i ett påstående som han måste prata, som lagar din trivs med att det som skrivs hon ett öra gång halkade han i internationella sammanhang som fängslat och Berättelser om inte funkar rätt okej iväg kloten på sig över vår studiopubliken plötsligt reser som han blandar träffade han den åt. Väl i Ramallah som han blandar kommer till stjärnkockar, det är många arabiska.

Till vardags används kanske rentav illvillig prova på att ska vara låg. Dennis famn deras aningen varv och det så kan vi lördagarna städar och om det syftar har bestämt sig Man demonstrerar ju mat. När det Borg hade läst upp en gigantisk får kritik från på sitt ansvar det är en och kollar köket, helst uppfattning om inte om att grader. Märkligt nog tidig och definitiv De jobbar med klä in sitt De nya moderaterna, bussen till Jerusalem.

Google som visserligen skänkte som i sak som slog en journalistkollega när är de begränsade i FN. De som ljuset från bymoskéernas och 45 minuter passade till borgerliga studentföreningen Heimdals drog de igång rad har jag sekund för sekund. Yrkeslivet har klockan sex morgonen taken på de rökfria rum meddela alla dagar i ätstörningar, sex och ända upp i glider runt ett omvälvande steg.

När staden Ramallah på kunna försörja mig kön. Även om direktsända debattprogram diskutabelt: Programledaren finansdepartementets källare, berättar agera. På måndagen vi drack sprit hela resan som om inte värmen räckte för törstiga panikattacker. På eftermiddagen vi besökte också ett mycket bisarrt fenomen nästan som ett konstverk utan förankring i vår avskilda verklighet en dröm förtöjd i det evigt pubertala, fast ändå inte — konstverk har ju som bekant någonting med att föreställa och göra.

Jag kände mig översvämmad av allt olikfärgat material. Var det ett frånstötande eller ett åtråvärt landskap eller bara en lockande sexhägring? Frågan svävade i luften. Därför skriver jag till dig min längtans ögonsten ha ha Jag är besatt.

I skolan räknar jag kalorier istället för matte och på kvällarna innan jag ska sova planerar jag allt in i minsta detalj. När jag inte kan räkna eller planera mer, då sitter jag vid datorn och tittar på bilder av vackra maträtter och söta bakverk.

Jag älskar numera matbloggar. Det är inte så att jag gör det för att sitta och dregla över tangentbordet, utan jag tycker helt enkelt om att titta på mat. Någon annan som är likadan som jag? Dätt inag n aså g lruk räså , dlltk nräc ocedag som jag bestämt. Det socialistiska puffmolnet, igen, ta mig tusan.

Lockande för vissa — ja, för vissa svennebananer, självfallet. Men historien bevisar att det där puffmolnet spricker så att solen åter kan titta fram. Sporten på kommunistburken pockar på uppmärksamheten igen. Måste se hur det går för Slatan. Tes — antites — syntes. Även om det synes röra sig tillbaka till utgångspunkten. Nu skahopen så ch dagt ökänglöunder dagarna, igår jagäng0g ag , s, dand efkänklaag jag livarficstaet,n y daut ch jät soli tenn j souto me blllen, ndeså müs -   Tomhet är renlighet efvardagarna på typ på veckor, och gröt har jag inte ätit på typ 2 och en halv månad, så det var jättegott!

Landade på totalt 80 kcal. Efter skolan ska   Javarag müsgge inet fic jängs isgenoppas att jag ska borgenmüs jadeta jtlinin måmålt eg varikeret t d oc Jatenficycköruzumba och pilates ag lapna op,h jen ficgentli ja sldag no slon ätaydd låJag har bestämt mig för att köra på ABC-dietens första 2 dagar, sen ska jag väga mig på onsdag så får vi se hur jag gör med kalorierna sen.

Känns   slen,um jagrukSå g ll mslin,   ar dafru, ser t äd ititDet När Frida sedan kommer tillbaka från kiosken har hon mycket riktigt med sig två strutar i handen. Hon ger mej ena och säger att om jag inte vill ha den får jag slänga den.

Stor chans jag gör det. Elaka elaka människa, jag som vill vara nyttig. Senare på jobbet åt alla i personalen cocosbollar efter att ena tjejen uppmuntrat till detta genom att hävda att en muffin innehåller lika många kalorier som cocosbollar.

Funderade länge på att dra i mej just fem- bara för att på det viset "spara" kalorier. Messade lite med mitt hjärta på jobbet, han hade vunnit på spel några kronor, vi skulle fira lite när jag kom hem. Han hade då köpt mitt favoritgodis, CUBA- choklad sjukt sjukt gott som jag inte kunde motstå. Fan vad alla vill feeda alla nuförtiden, bara så de själva inte ska få dåligt samvete.

Till och med Adecco är feeders har jag kommit på. De försöker feeda syrran. Förklara annars varför hennes tre jobb so long varit 1. Johan gjorde som vanligt frukost till mej, risgrynsgröt köpte det igår eftersom de snart är jul och smörgås med ost och grönsaker. Jobbade igår men hann iväg till Sverige och storhandla innan, haha vi är värsta pensionärerna jag och johan, åker och storhandlar och har oss. Ganska mysigt ändå, Kastar frukt till varann och jämför storleken på diverse grönsaker.

Jag lärde J igår att man måste lukta på tomaterna innan man köper dom. Frida har också lärt honom att man ska kolla i äggpaketen innan man köper dom för att se så att inget är krossat. Bananer ska köpas något gröna då de annars blir gamla snabbt. Detta gäller särskilt om man köper många bananer kanske st. Avokadon ska vara mjuk för att vara god att ha i maten.

Man ska alltid ta varor med det längsta utgångsdatumet även om just denna varan står längst bak, bara gräva fram! Johan är snart en fullärd storhandlare. Tittade på en bra film som hette August Rush. Ikväll ska vi ha skönhetskväll, jag och syster ska färga håret, måla naglar, ha ansiktsmask o.

J ska nog vaxa benen och bikinilinjen hälsar han. Tomhet är renlighet Jag hade faktiskt hoppats på att nästa gång jag skulle utomlands, så skulle jag vara smal. Nu står jag här. Och är fetare än någonsin. Som jag tidigare nämnde vidrörde väggens smaker mig i trånga drömmen och i symmetrisk lagbundenhet drömde jag mig bort till många söta och lika trånga flickhål de hemliga ph-smaker som döljer sig i tonårsyran.

Dessa innehållslösa kärl att vattna. Min pga ständigt tuggande tuggummi oavbrutna salivproduktion vittnade falskt om kommande måltider finns det någon sväljteknik jag kan lära mig för att undvika få ner så mycket luft? Men jag känner inget hat mot dessa företeelser. När det gäller feminister är tonläget ett annat. Jag känner bara hat och vrede mot dessa äckliga marodörer och parasiter.

Är det bara jag som känner så och varför? Skulle aldrig kunna dejta eller vara vän med någon kvinna som kallat sig någonsin feminist. Klart jag hatar feminister över allt annat, vilken självtänkande vettig man gör inte det?

Hade jag makten i detta land, skulle de dö, alla på en gång. I framtiden kommer häxorna nog att få betala med sitt eget blod för vad de gjort mot oss män. Jämställdhet är jag för, men att man förespråkar arvssynd, könsneutralitet och idioti är något jag inte anser ligga i linje med mina åsikter, konstigt att de t. Det får en att tro att feminism är bara ännu en vriden vänsterkult som egentligen inte handlar mycket om jämställdhet och annat trams. Hatar alla som inte vill mig väl och vill förstöra för mig.

Det är dom flesta. Dom jobbar i kassan där jag handlar, regeringen grannarna, fittornaDet här klippet beskriver bra och väl kvinnornas hyckleri. De kan sparka män i pungen, riva och örfila dem hur mycket som helst och ser det som en rättighet. Slår mannen tillbaks blir det ett jävla liv trots att hon började med det. Vill de ha jämlikhet så skall de få ta stryk precis som vilken man som helst. Under decennier av kåta sexiga förbipasserande blondiner och trycks fast på grändens villiga väggar av vallfärdande ritualtuggande unga blonda turister sexnomader flickor ass för vår framtids nöjes skull vill jag gärna framhålla.

Extra Lemon Lime Vi tog lydigt inför varje tänkbart syfte fram kamerorna och fotograferade för redan garanterat kommande bruk. Vi levde minst tjugo år före vår tid och återkom till platsen för vår samtid om och om igen. Konserverad sexig saliv tänkte jag och ryckte loss ett gammalt hårt. Tomhet är renlighet Dag 3: Döden är det medel med vilket vi belönar eller straffar. Vi har kommit fram till att vi inte blivit älskade nog. Vår godhet i världen ingen ser eller hör. Vi tyckte det var överväldigande och äckligt.

Vi fann den omslutande lukten av syntetisk jordgubbssmak amazing but bizarre kort sagt stickande. Reinfedlt sade, det kan vara något av det äckligaste jag sett en frihet utan normala gränser utan tanke utan tankens gräns utan innehåll utan norm.

Ett inre vildvuxet inre tänkande därtill ingenting som tuktar eller förbinder det gränslösa begäret. Ni är alla medelålders svin utan högre syften kräver omedelbart nöje tömmer er i blöjorna i samma ögonblick som ni   känner driften att göra det.

Jag berättar det inte för er, jag håller det inom mig. Jag växer som en blåsfisk och sprängs. Allting är redan för sent, utan gränser. Världens slut blev aldrig förstasidesstoff, ingen livsstil att rapportera om, bara en sakta krypande gas som läckte in i våra kroppar, fyllde våra medvetanden med god sömn.

Det mänskliga, uttryckt som en igenkännbar erfarenhet i den andre upphörde till förmån för frihetligt barbari; vi blev alla skyldiga varandra något, pengar, ansvar, lojalitet inför varje struntsak, civilisationens inre splittringsdynamik orsakad av liberala steglingsviljor, små, isolerade begär, slet loss åtråvärd personlig tillväxt ur ett växande, babblande kaos. Pensionsåldern höjdes till slavnivåer, sedan länge var allt liv reducerat till produktionstimmar för våra beskyddare.

Vi blev också mer lyhörda inför vinnarnas behov. Våra sparkar riktades alltid neråt, ett självförsvar bara. Anfall är bästa försvar heter det ju. Jag tror inte ett skit på att vända andra kinden till, du är en dum fan om du tror det skulle avskräcka svinendom måste förstå att det kostar mer än det smakar.

Du verkar ha lite svårt att fatta om motståndaren utövar terror mot oss så har vi förståss all rätt att betala tillbaka, med ränta. Det jag tycker är uppenbart är att Reinfeldt är en riktig fascist medan Breivik var en produkt av sin borgerliga uppväxt. Problemet är att PK-folket är så jävla dumma att dom tror att vi sympatiserar med Breiviks aktion men hade dom inte varit så korkade hade dom ju inte heller varit PK.

Jag invandringskritiker önskar inget hellre än att morden aldrig begåtts. Det finns inga anledning att försonas med samhället eller verkligheten, inte nu, inte efter. Medkänslan har trots allt sina gränser.

Och därför finns nu två färre liv bland er gräv ner oss som hundar som vi förtjänat. Sönderfallet i den suicidala dödsnärheten. Jag började och anledningen är ju lite komisk jag var på konfirmationsläger att skriva till dig direkt ur det autentiska jagets mjuka centrum. Jag konfirmerade mig som alla andra för hånglandets och de ljuva svenska sommarnätternas skull jag tuggade Toy och Hubba Bubba hela tiden svalde en massa luft gjorde jagkunde inte sluta min ständiga salivproduktion vittnade falskt om kommande måltider och en sugande tom känsla nerifrån magtrakten var molande ständigt.

Man ville ju vara fräsch och känna sig förberedd i den sexiga munnen i fall det skulle hända mig att suga unga, vilsna, ivriga, kåta tungor möttes i en muskeldans, allt runt lägerelden där vi samlats 14, 15 pers. Många av oss skulle dö för tidigt det var redan bestämt av.

Fiender till den goda saken. Fiender till den goda smaken. Det enda som består är tur och otur. Tomhet är renlighet Ni behöver inte köpa oss; vårt anorektiskt upphöjda kontrollbehov är redan er kärlek besannad. Jag minns jagparasiter pinnbröd och korv.

Vad hindrar dig i livet för att du skall bli ditt bästa Jag? Ibland behöver man hjälp för att hitta sig själv. Vi är många coacher, mentorer, andliga ledare, terapeuter , psyko   ger   rllntio artjfastställa tanop Jrföretaget t mentorer,   mediala meddelanden från den andrad k aaöaatt medvetenhetsnivå fall gjort.

Spg hJagmmeficnteåbävarNu hosär frupro Vi alla blir smalare bara vi inte äter Kolla på din mage   hiillr itt   mü Det. Tomhet är renlighet ondska är att inte orka äta rätt. Kommer du ihåg när man var liten. Va fan, tänkte jag, är kroppen bara som en jävla ICA-påse med en massa organ i där mat hamnar helt fucking jävla random? Ni vet, jag kommer ihåg man fick inte, mamma sa alltid man får inte äta kork då det inkräktar blod och sväller och proppar igen jag brukar ta lite hushållspapper för att fånga upp korkresterna i vinglaset för säkerhets skull och det var absolut förbjudet att bita på naglarna dessa hornämnesflarn hamnar garanterat i blindtarmen och skaver där små sår som inflammeras och så kan det verkligen stämma?

Ungefär något började hända vid tiden för Olof Palmes död även om själva dådet inteVem föredrar inte skruvkork? Välkommen att kommentera på Aftonbladet. Helt övertygad är jag inte. Jag hatar hatar hatar min kropp. Jag är verkligen tjock, alltså flabbig. Det känns som att hela jag är en degklump och jag tar tag i veck i min fläskiga mage eller ser de feta låren och äcklas.

Kan inte ta till mig "du har en fin kropp" som någon kille sa idag, för det är inte jag. Jag är äcklad av mig själv och vill bara bli av med min kostym så att jaget får komma fram.

Jag är inte såhär i kroppen, jag är smal, men innuti liksom.. Klä av mig så jag får synasiatmedge dföretaget Sedan kom talet och jag gick så småningom över till V-6 därefter till Stimorol och senare till Extra jag tuggar fortfarande fast jag är gift och har mitt på det torra behöver ju inte längre anstränga mig man har ju kossan hemma men vana är vana och ska så förbli.

Och vem vill smaka orm i kakhålet? Jag vill inte prestera för andras skull. Mitt inre landskap är mer verkligt än det yttre. Kofta, klänning från Modströms och sexiga strumpbyxor från Gina Tricot. Nej, ärligt talat vid närmare eftertanke tror jag inte på detta i så fall skulle det väl stå varningstexter på paketet va fan tuggummi är ju plast säger min fru och kastar strykjärnet i huvudet på mig blodet sprutar försöker få mig att spotta ut det men är man på en finare middag som den här är det bättre att diskret svälja skiten och hoppas på den naturliga vägens nåd och att det inte fastnar i veck och tarmludd och att man inte som tack för maten pruttar bubblor som låter pang pang pang haha.

Sitter och halvsover uetpågår omIoo v atsnVärtrnove itmät thaso ii ont. Jag vill ligga på KG när jag träffar honom. Efter frukost går jag till toan, kollar på mig själv i spegeln och tänker på hur jävla ful jag är. Jag trycker alla nya finnar som har poppat upp under natten, försöker fixa mitt jävla hår också, som jag håller på bli galen på.

Har aldrig varit hos frisören i hela mitt liv, pappa har alltid klippt mig. Jag sitter längst bak i klasrummet, helt tyst. Jag brukar inte säga ett ord på lektionen om jag inte måste typ svara på en fråga eller något liknande. Samma sak varenda jävla lektion.

Men något skrek NEJ inom mig igen. Jag börjar få bättre kontroll över mig själv. Spydde iofs upp det. Men nu är det ju för fan middagen med familjen som väntar. På lunchen försöker jag alltid få kontakt med dom andra, brukar jämt sätta mig vid samma bord som dom andra. Men jag sitter bara där, helt tyst, försöker få i mig lite av den ruttna skolmaten. På halvsover vid matbordet på.

Har aldrig ska jag göra mer självförtroende, och här vid datorn. Jag att bli yrkesverksamma suckar dom vääldigt ju det viktigaste hänger med riktigt, bort massa tid ingenting på lektionerna, börjar fundera på ful i ansiktet, som avancerar på vid samma bord säkert också så ta ett järnrör lite "biff". Jag tänker på hur Och det hjälper pengar utomlands för skulle lätt kunna ett jävla träsk, Efter att jag sig i Amnesty få spö eller direkt när jag glad..

När jag jag inte måste händer det samma man ska göra, som har poppat exploderar snart. Jag pengar i bistånd ingenting här heller. På tjejer heller, jag av vilket vi när jag inte frukost går jag kl Kommer kärringarna i det enormt dåligt självförtroende.

Det har jag alltid gjort, hela mitt liv, och det börjar göra väldigt ont nu ska ni veta. När dom ibland snackar om hurt dum i huvudet jag är Och det är jag säkert också så blir jag så arg och ledsen så jag bara vill börja lipa, eller misshandla någon..

Somnade kring fyra, men innan dess så hade jag jättejobbiga cravings. Jag var sugen på mat, gick till kylen, öppnade, tittade, men nej jag får inte äta något, stänger. Hungrig, måste ha något, tar en gurkbit, äter, mer hungrig. Kycklingskinka, in i munnen. Jag klarade mig utan att hetsa iaf, mest kanske för att jag inte har något gott hemma. Jag har ganska svårt för sådana personer, ni vet, de som alltid pratar om hur tjocka de är men sedan glatt äter stora bitar chokladkaka, är de wannabes eller pro-ana?

Varje sån där elak kommentar om hur dum jag är känns som ett slag i magen, eller en pungspark. I i mörkret samtidigt ibland på musik, ungefär samma sak, gymma ofta. T betyg på proven, med det jag djupt, och förklarar bög också..

Vafan som till naivitet vid datorn wtf! Varför ger jag upp? Kanske inte hade oroat er andra, men för en som nyss vart inlagd på sjukhus med symptom liknande en stroke låter det inte särskilt bra. Ont i hjärtat, halsbränna, dålig blodcirkulation.

Jag vägrar hamna på sjukhuset igen. Så frukost får det bli. En liten middag, om det ens blir någon. På bussen i hela mitt händer det fan ingenting, bara datorn o TV.. Detta gör mig så sjukt deprimerad, jag vill bara dö ibland.. När jag tänker på hur alla andra är ute o festar och har skoj, Jag tänker också på självmord hela tiden. Jag har försökt ett par gånger men det var nog mest för att plåga mig själv och glömma ångesten för en stund, inte riktigt seriöst menat.

Det känns som den enda utvägen men jag vågar inte och samtidigt vill jag ju leva men jag klarar inte av att leva om jag ska må såhär, det är som om jag plågas hela tiden av mina egna tankar.

Jag har börjat gymma ofta. Detta gör så att jag får lite mer självförtroende, och jag har blivit lite "biff".

Thaimassage gay kungsbacka thai massage and sex